Lokalpolitik

3F og jagten på sandheden

LÆSERBREV

Lasse Olesen fra 3F beskylder mig for ikke at betale løn i henhold til den aftale, jeg selv er medunderskriver på og klandrer mig for ikke at have indbetalt pension. Det er ét af punkterne i den kampagne, 3F kører imod mig, og jeg vil allerførst orientere om, at jeg ligger inde med originaldokumentet, der er underskrevet i 2005, da medarbejderen blev ansat i min virksomhed. Det tyder ikke på, at Lasse Olesen er bekendt med, at 3F endda selv har underskrevet dette dokument i lighed Hjørring Kommune og undertegnede. Vilkårene i dokumentet er, at medarbejderen ansættes om "gartneriarbejder" i et fleksjob, og at hendes arbejdstid sættes til 30 timer, men at jeg betaler hende for 37 timer, og kommunen betaler løntilskud som altid i sager om fleksjob. Jeg har dengang skrevet under på at tage meget vide hensyn til medarbejderen set i relation til hendes fysiske tilstand og familiemæssige og sociale forhold, og der har ikke været problemer medarbejderen og mig imellem i løbet af de næsten fire år, hun har været i min virksomhed. Tværtimod modtog jeg 31. marts 2009, hvor hun på grund af helbredsmæssige og personlige forhold var nødt til at opsige sit arbejde hos mig, et brev fra medarbejderen, hvor hun skriver, at hun var meget ked af at sige op, og hun takkede min kone og jeg for den tid, hun har været hos os og ønsker os held og lykke i fremtiden. Jeg ligger selvfølgelig stadig inde med brevet. Så at jeg skal læse i avisen 3. september, at "kvinden ifølge 3F var bange for mig", er igen en udokumenteret påstand, der ryster mig dybt. Med hensyn til pensionsforhold kan jeg sige, at det aldrig før Lasse Olesen i foråret 2009 tog fat om sagen har været på tale, at jeg skulle indbetale pension til medarbejderen. Heller ikke når jeg hvert andet år har haft telefonisk kontakt med 3F’s kontor for at blive ajour med gældende løntarif, som jeg har reguleret lønnen op efter. Der står ikke, at jeg skal udbetale pension i aftalen, som parterne - inkl. 3F - underskrev i 2005, og jeg har altid udbetalt lønnen, men jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at en medarbejder, der er sæsonansat her 1.3 til 1.11 skulle have udbetalt pension, når vedkommende resten af året modtager ledighedsydelse fra Hjørring Kommune. Medarbejderen har fået udbetalt en månedsløn på 17.700 kr. for en aftalt arbejdstid på 30 timer om ugen, og oveni det er der indbetalt feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag og ATP. Jeg medgiver, at der er en lønregulering på 3 kroner i timen, der mangler fra år 2006. Alle kan fejle, og det har jeg så gjort i 2006, og de penge betaler jeg naturligvis snarest for at få denne sag afsluttet. De svimlende summer, som Lasse Olesen derimod mener, at jeg skylder i løn, har bl.a. grobund i, at han henholder sig til en anden overenskomst, end den fleksjobbet er aftalt til at høre under. Han har på møde med kommunen fastholdt, at vedkommende er ansat under anlægsgartnernes overenskomst TIL TRODS FOR, at 3F både i 2005 og 2009 selv har skrevet under på, at medarbejderen er "gartneriarbejder" og altså følger gartneriarbejdernes overenskomst. Det dokument ligger jeg naturligvis inde med. At medarbejderen ikke har fået lønsedler fæstner Lasse Olesen sig også meget ved. Jeg kan blot sige, at medarbejderen ganske rigtigt ikke har fået dem udleveret løbende, fordi hun ikke har ønsket det, men d e har gennem alle årene ligget på Hjørring Kommune og hos mig, og de seneste år er der Landbo Nord, der har ordnet både regnskab og lønsedler for mig, så de foreligger og har hele tiden gjort det – medarbejderen har bare ikke syntes, hun havde brug for dem, indtil altså at jeg i foråret 2009 – kort tid efter det venlige håndskrevne brev jeg modtog med opsigelsen – modtog et skriftligt, formaliseret krav med medarbejderens underskrift på. Det er i en noget anden tone og sprogbrug, end vi tidligere har kommunikeret i, og jeg kan bare konstatere, at der i brevet er en anmodning om at modtage alle lønsedler og i øvrigt en anmodning om, at ”al kommunikation i fremtiden foregår mellem 3F Skagerak og Svenning Christensen”. I løbet af sommeren har vi forsøgt at finde en mindelig løsning, men jeg ser ingen rimelighed i, at jeg skal betale de 80.000 kr. som 3F kræver. At Lasse Olesen har givet forløbet et skær af Hjallerup Marked og hurtigt viste sig villig til at gå fra 80.000 kr. til 60.000 kr. giver mig bare et fingerpeg om, at der er en underliggende dagsorden. Og Lasse Olesen fortæller i det han kalder sin ”rystende beretning” selv, hvad den er: For det er spørgsmålet, om det er en fagkamp eller en valgkamp? 3F har ledt efter en fejl og fundet den i 2006 og lancerer den nu her få måneder før valget i 2009, og Lasse Olesen skriver jo selv, at ”Svenning Christensen burde betale medlemmets tilgodehavende i en fart, og så se efter at komme i gang med sin valgkamp.” Lasse Olesen skriver, at han tager ”hatten af for kommunalpolitikerne. Ud af de 31 personer, som sidder i Hjørring byråd er langt de fleste af dem ildsjæle, som brænder for deres ”tillidshverv”. Desværre er der altså også nogle selvhøjtidelige mænd i Hjørring Byråd. Dem tager jeg ikke hatten af for. Dem ønsker jeg ikke at se i det nye byråd efter kommunalvalget den 17. november. Jeg vil gerne give et eksempel på magtmisbrug af et af byrådsmedlemmerne fra Venstre, Svenning Christensen fra Lønstrup, og jeg ved i hvert fald med sikkerhed, hvor mit kryds IKKE skal sættes til kommunalvalget den 17. november!”, skriver Lasse Olesen. Jeg vil ønske Lasse Olesen stort held og lykke med sin egen valgkamp. Jeg troede, han stillede op til valget men har fundet ud af, at han er næstformand i den socialdemokratiske Hjørring-kreds. Derfor var jeg nok klar over, at jeg ikke ville få hans stemme, og han trækker naturligvis i andre tråde end dem, han vikler sig ind i hos 3F, og sådan er vilkårene. Jeg har aldrig haft noget imod at samarbejde med fagbevægelsen, men det skal være på fair vilkår og ikke ud fra en smædekampagne som denne. Dette indlæg er længere, end vi normalt accepterer, men sagens karakter gør, at vi har set bort fra vores regler, red.

Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk