3F udbetalt 105 millioner

Formand beklager unormale forhold i Jobcenteret

FREDERIKSHAVN:Arbejdsløshedskassen i 3F Nordøstvendsyssel er også en større forretning rent økonomisk. - I 2006 blev der i alt udbetalt 105.052.085 kroner fra afdelingens A-kasse, så man kan ikke just sige, at der er tale om en lille bolchebutik, konstaterede formand Bent Christensen på generalforsamlingen. Der blev i dagpenge udbetalt 45.171.120 kroner og 46.269.943 i efterløn. - Det vil sige, at der er udbetalt cirka 1,1 millioner kroner mere i efterløn end i dagpenge, hvilket naturligvis er en af forklaringerne på, hvorfor politikerne er meget interesserede i efterlønsordningen, fastslår formanden. 2006 blev året hvor ledighedstallet fortsatte med at falde, så 3F-afdelingen dækkende Sæby, Frederikshavn og Skagen ved udgangen af 2006 havde 202 færre ledige end ved udgangen af 2005, svarende til et fald fra en ledighedsprocent på 22,1 i december 2005 til en ledighedsprocent på 18 i december 2006. - Det er en positiv udvikling, der har kunnet mærkes i A-kassen og som har givet knap så stresset en hverdag for sagsbehandlerne. - Det er hovedsagelig bygge- og anlægsområdet der tager godt fra i øjeblikket, men også industri-, privat service og chaufførområdet rykker, og der er heldigvis ikke noget der tyder på det ændrer sig negativt så lang tid, de der har forstand på det kan se frem i 2007, siger Bent Christensen. 3F-formanden er bestemt ikke imponeret over arbejdet i Jobcenteret. - Det er bekymrende, at vi nu knap tre måneder måned efter ikrafttræden reelt ikke er kommet i noget, der ligner normal ”produktion” med Jobcenterets arbejdsopgaver. Det er også bekymrende, at både direktøren for arbejdsmarkedsområdet Johan Hesselholt har trukket sig, ligesom den kommunale Jobcenterchef Johnnie Møller Knudsen er fritaget for tjeneste. - Vi må kræve, at politikerne hurtigst muligt får styr på både det organisatoriske og praktiske omkring Jobcenteret, så beskæftigelsesindsatsen overfor de grupper af medlemmer/borgere, der bevæger sig på kanten af arbejdsmarkedet får den vejledning og de tilbud rettidigt i forhold til lovgivningen, og at tilbuddene får en kvalitet, der gør, at de hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet, siger formanden. 2006 var også året, hvor det er blevet tydeligt, at behovet for A-kassebetjening på Servicekontoret i Sæby har været for nedadgående. - Antallet af ekspeditioner der kræver tilstedeværelse af en A-kasse-sagsbehandler er få i løbet af en uge. Hovedparten af henvendelserne vedrørende A-kassen har haft en karakter så de kan løses ved en telefonisk kontakt til sagsbehandlerne i Administrativt team, eller ved at der aftales en tid når der kommer sagsbehandler til Sæby. - Samtaler – CV- og jobsamtaler og samtaler om efterløn afvikles som altid i Sæby, hvis medlemmet ønsker det, men også her ser vi en klar tendens til, at medlemmerne ikke efterspørger det i samme omfang som i 2005. Derfor har bestyrelsen vedtaget at ændre åbningstiderne i A-kassen, der således fra 1. april er åben hver mandag, oplyser Bent Christensen.