3F vedtaget uden store sværdslag

AALBORG:Torsdag blev KAD og SiD officielt smedet sammen i Faglig Fælles Forbund, 3F. Det skete på den stiftende generalforsamling i Aalborg, hvor storforbundet med knapt 400.000 medlemmer vedtog et fagligt og politisk grundlag, der bliver det nye fagforbunds grundlov. Størstedelen af oplægget fra de to nuværende forbunds hovedbestyrelser gik igennem uden sværdslag. Men afsnittet om EU blev først vedtaget efter en fundamental debat, skriver 3F's hjemmeside. Et ændringsforslag fra 30 SiD-afdelinger og en enkelt KAD-afdeling blev forkastet med 681 stemmer mod 480. Forslagsstillerne ville blandt andet have skrevet ind i grundlaget, at 3F skal arbejde for helt at undgå EU-direktiver på arbejdsmarkedet, at aftaler mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau skal ske i overensstemmelse med det danske aftalesystem, og at eventuelle tvister om sådanne aftaler skal afgøres i det danske, arbejdsretslige system. Kun på et enkelt punkt blev grundlaget ændret i forhold til oplægget fra de to hovedbestyrelser. Kongressen vedtog, at 3F generelt skal arbejde for at modvirke brugerbetaling, når det gælder daginstitutioner, ældreomsorg, sundhedsvæsen og uddannelsessystemet. Ledelsens oprindelige forslag gik på at modvirke brugerbetaling, der har social slagside, men den formulering vedtog et knebent flertal at stramme. Det faglige og politiske grundlag er formuleret i brede vendinger. 3F's hovedbestyrelse skal udforme mere præcise handlingsplaner, når 3F til januar går i gang med det faglige samarbejde. /ritzau/