3F vil sikre firmaer uddannet arbejdskraft

Udover formidling af oplærte ledige vil forbund planlægge uddannelse af de ansatte

Kar­sten Kol­le­rup, 3F: Flas­ke­hal­se­ne vi­ser, at ar­bejds­mar­ke­det ikke fun­ge­rer godt nok. Det vil vi bi­dra­ge til at ret­te op på. Ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

Kar­sten Kol­le­rup, 3F: Flas­ke­hal­se­ne vi­ser, at ar­bejds­mar­ke­det ikke fun­ge­rer godt nok. Det vil vi bi­dra­ge til at ret­te op på. Ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

NORDJYLLAND:Et tæt kendskab til de arbejdsløse er nøglen til at få beskæftigelsen endnu et gear højere op - og ledigheden ned. I hvert fald set med 3F’s øjne. - Og når vi samtidig har et godt kendskab til arbejdsgiverne i kraft af, at vi har overenskomst med dem og lokale tillidsrepræsentanter på stedet, har vi de bedste forudsætninger for at løse det nuværende paradoks med fortsat mange uden arbejde og mange ledige job samtidig, siger regionskonsulent hos 3F i Nordjylland, Karsten Kollerup. Fra først i det nye år vil forbundets nordjyske afdelinger skilte med også at være jobcentre. Og virksomheder med overenskomst vil få tilbud om en serviceaftale, der rummer både formidling af medarbejdere og efteruddannelse af de ansatte. - Vi kender mulighederne for omskoling og efteruddannelse, ikke mindst inden for AMU-systemet, siger Karsten Kollerup, der ser det nuværende arbejdsmarked med mange ledige og ledige job som tegn på, at det nuværende system ikke fungerer godt nok. Firmaers trivsel smitter Karsten Kollerup understreger, at selv om servicetilbuddet er rettet til arbejdsgiverne, er hensigten med jobcentrene at øge beskæftigelsesmulighederne for 3F’s medlemmer, som der i Nordjylland er 45.000 af. - Men vi ved også, at når virksomhederne har det godt, så har vores medlemmer det også godt, siger konsulenten, der er sikker på god efterspørgsel på produktet fra virksomhedernes side. - Reelt er det ikke en ny funktion for os. For nylig bad en virksomhed os om at finde 80 ledige ufaglærte, men indsatsen har hidtil været noget ukoordineret. - Nu gør vi det til et fokusområde og går dermed tre-fire trin op i systematik og service, påpeger han. Uddannelsesplaner I serviceaftalen indgår tilbud om uddannelsesplanlægning på den enkelte virksomhed. - Mange arbejdsgivere har ikke kræfter eller indsigt til at sikre løbende opgradering af medarbejderstaben, men nu tilbyder vi at løse den opgave, siger Karsten Kollerup, der betegner efteruddannelse som en kolossal god investering for virksomhederne. For de ansatte gælder til gengæld, at de får lettere ved at blive på arbejdsmarkedet. - En del ledelser mener ganske vist, at de ikke kan undvære folk til den slags, men det problem kan løses med et rotationsprincip, der samtidig giver job til nogle af de ledige, siger Kollerup, der er sikker på, at med de nye jobcentre vil restgruppen af ledige svinde yderligere ind. Og det gælder ikke bare forsikrede, men også kontanthjælpsmodtagere. - Først og fremmest er vi jo sat i verden for at hjælpe vores medlemmer, men vi hjælper gerne kommunerne med at få folk væk fra kontanthjælpen, siger Karsten Kollerup, der åbent står ved, at disse i så fald er potentielle medlemmer af 3F.