Gudumholm

4-kløveren gør klar til ferie

{ GUDUMHOLM: Den nye bestyrelse i foreningen 4-kløveren, der har hjemme i Sejlflod Kommune, har konstitueret sig. Susanne K. Jensen, Storvorde, fortsætter som formand. Karen Kristoffersen og Kirsten Holm, begge Storvorde, skal bestride hvervene som henholdsvis næstformand og sekretær, mens kassererjobbet deles mellem Ea V. Jensen, Mou, og Else Nielsen, Storvorde. Som medlemmer optager 4-kløveren førtidspensionister i alle aldre, efterlønsmodtagere og personer, der er i fleksjob eller på vej til pension. 4-kløverens medlemmer mødes hver tirsdag formiddag i medborgerhuset Asylgården i Gudumholm. Foreningen har tre mødedage tilbage inden sommerferien, som strækker sig frem til midt i september. Tirsdag er der hygge og spil. 6. juni bydes på feriebanko og 13. juni holdes den tilbagevendende sommerudflugt, som i år går til Sæby, hvor deltagerne skal gæste Minibyen og et glaspusteri. Formand Susanne K. Jensen oplyser, at 4-kløveren er blevet optaget i Landsforeningen For Førtidspensionister samt, at 4-kløveren i den forbindelse har etableret egen lokalforening med selvstændig bestyrelse. Ved hjælp af dette samarbejde, håber vi på medlemstilgang og mere inspiritaion til vores foreningsarbejde i form af kurser og foredrag, fortæller Susanne K. Jensen.brula