4. maj 1945

BEFRIELSEN:Den 4. majs aften 1945 er en aften, man aldrig glemmer. Da budskabet fra England lød, at tyskerne havde overgivet sig, strømmede beboerne i Vrå ud på gaderne og samlede sig ved den lille viadukt. - Snart lød der sang i det fjerne. Det var højskoleforstander Arne Brandt Pedersen, der sammen med sine elever, 60-80 stykker, kom med flag og bøgegrene. To tyske soldater gik vagt på jernbanen, og de stirrede uforstående på denne for dem mærkelige flok. - Jeg gik over hegnet og stak en bøgegren i et af deres geværer. - De sagde, at de var fra Polen. - Jeg tror, de var ca. 16 år. - Jeg spurgte, hvorfor de var i tysk uniform, og med tårer løbende ned af kinderne, fortalte den ene, at tyske soldater var kommet ind i hans hjem og beordret ham i uniform, og hvis han nægtede, ville hans forældre og søskende ikke få nogen rationer og ville komme til at sulte. Stakkels drenge! Efterfølgende gik jeg til mit hjem, det nuværende Strømgade 3. Vi havde et lille familieorkester - min far Niels Jensen, violin, min bror, kornet, og mig selv, flygel. En musikerkollega, Richard Thomsen, havde travlt med at komme hjem. Han var modstandsmand, og han efterlod en node, "Danmarks Frihedssang". Den havde været med nogle våben, som engelske flyvere havde kastet ned på den Jyske Ås. Nu lukkede vi alle vinduer op og begyndte at spille alt, hvad der er dansk, og folk samledes på gaden og sang med. - Overalt blev der sat levende lys i vinduerne, og den tradition med levende lys i vinduerne d.4. maj overholder vi stadig.