4. maj i Aalbæk Kirke

BEFRIELSEN:I anledning af 60 året for Danmarks befrielse - onsdag 4. maj - bliver der holdt en musikgudstjeneste i Aalbæk kirke. Fanebærere fra de foreninger i Aalbæk, som har en danebrogsfane, vil stå opmarcheret i kirkens midtergang under hele gudstjenesten. Som fællessang skal synges "En lærke letted" og andre sange og salmer, som forbindes med besættelsestiden og befrielsen. Foruden fællessangene bliver der korsang ved kirkens voksenkor og orgelmusik ved kirken organist. Efter gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne. Her vil også blive sunget et par sange, og måske vil koret give et nummer mere.