Kulturpolitik

40.000 kr. til kanon

I Blokhus skal solen skydes ned - Hvetbo Sparekasses Fond betaler

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den gamle Blokhus-kanon skal renoveres og gøres skydeklar.

Affyring af en formentlig engelsk skibskanon fra 1800 tallet som en godnathilsen til solen skal bidrage til attraktionerne i Blokhus. Allerede til sommer ventes det første løse krudt at blive affyret. Det er lykkedes ildsjælen Harald Klitgaard, paraplyorganisationen Blokhus-Hune i Udvikling, at fremskaffe Blokhus gamle kanon, som siden 1960'erne har pyntet ved Restaurant Niels Juel i Klitmøller. Indtil da var den anbragt på en lille høj ved Strandingskroen i Blokhus. Ifølge Egnssamlingen i Saltum blev kanonen ved i Blokhus affyret hver nytårsaften, men traditionen ophørte omkring 1910. Nu skal kanonen renoveres og prøveaffyres. Desuden skal ildsjælene sammen med Jammerbugt Kommune finde ud af, hvor den må placeres, så den kan opfylde sit oprindelige formål, nemlig at skyde. Det har kostet 40.000 kr. at få den gamle kanon tilbage. For en af betingelserne var, at ejeren kunne få en tilsvarende. Det er ikke lykkedes. Men Harald Klitgaard har indgået aftale med ham om, at han selv skaffer den, og hovedparten af de 40.000 kr. går til det, oplyser Harald Klitgaard. Pengene til projektet kommer fra Sparekassen Hvetbos Fond. - Fonden har givet de 40.000 kr. efter ansøgning, fordi vi synes, det er til et godt formål i forhold til lokalbefolkningen og alle turisterne, siger fondens formand, restauratør og kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Chr. Hem, Restaurant Nordstjernen, Blokhus. Harald Klitgaard fortæller, at kanonen er i bemærkelsesværdig god stand i betragtning af, at den har været udsat for vind og vejr i 150 år. Den er af støbejern. - I øjeblikket er kanonen hos vognmand John Bernth i Hune. Han skal køre den til sandblæsning på Aabybro Maskifabrik på Gjøl og medlemmer af Aalborg Kanonlaug har lovet at prøveskyde, når den tid kommer. Den skal først renses. Men vi stiler efter at affyre det først skud i den kommende turistsæson, siger Harald Klitgaard. Han har p.t. travlt med at forske i kanonens historie og er nået frem til, at den er drevet i land ved Blokhus og hjemtaget af skudehandler og strandfoged J. Carl Bang Klitgaard i 1850. - Kanonen er enten smidt i havet eller drevet ind efter et af de mange forlis. Der blev hyppigt smidt gods såsom kanoner i vandet for at lette et skib, når det var gået på grund på en revle. I skudehandlens tid blev kanonen affyret fra stranden ved skudernes ankomst og afgang, tilføjer Harald Klitgaard.