40 år med masser af udfordringer

Uffe Sørensen mener, at der er behov for flere penge til efteruddannelse af lærere, ligesom han mener, at det er vigtigt, at de ændringer, der sker i folkeskolen, er undersøgt grundigt, inden de sættes i værk

BRØNDERSLEV:- Det har været 40 år med store forandringer, og der sker hele tiden nye ting. Skoleinspektør Uffe Sørensen, Brønderslev, kan i dag fejre 40 års jubilæum ved skolevæsenet, og han kan konstatere, at forandringerne kommer i et stadigt accelererende tempo. - Engang imellem kunne jeg godt ønske mig, at vi kunne nå at fordøje de ny ting, inden der kommer nye ting til, siger han. Og jeg kunne godt ønske mig, at man ville evaluere på nyskabelserne, inden man sætter nye skibe i søen. - Jeg synes, at det er på sin plads med en vis sund skepsis, siger han. Jeg kunne godt tænke mig større dokumentation omkring forsøg inden for folkeskolen, inden man fører disse forsøg dem ud i livet. - Folkeskolen er altid i søgelyset. Så hører man, at de svage glemmes, og så er det de dygtigste, der svigtes. Og så er det drengene, der skubbes i baggrunden. Og så skal forældrene bistå med lektielæsning. Så er det klasseundervisning, der er sagen, og så skal der laves grupper på tværs af klasserne. Hedegårdsskolen indfører fra dette skoleårs begyndelse selvstyrende grupper for børnehaveklasse til 3. klasse samt for 10. KlasseCentret. Næste år sker det for 4.-6. klasse og for 7.-9. klasse. - Lærerne i disse grupper får større beføjelser, understreger Uffe Sørensen. Uffe Sørensen kan glæde sig over, at Hedegårdsskolen har et godt renomé. - Jeg synes også, at vi er et godt hold på skolen. Uffe Sørensen har et stort ønske for folkeskolen. Det er, at der afsættes flere penge til læreres efteruddannelse. - Sammenlignet med det private erhvervsliv, er det pebernødder, der bruges på efteruddannelse af lærere. Og med den omstillings-parathed, vi skal have, er det påkrævet med efteruddannelse. Et andet ønske er, at skolelederne - der i dag er samlet i to organisationer - kunne finde sammen i én organisation. - Det er meget upraktisk at have skoleinspektørerne organiseret to steder, siger han. Uffe Sørensen mener, at 7. klasserne burde samles på få skoler. - Det er ikke sagen for en lærer, at undervise for eksempel to timer om ugen i fysik, siger han. - Eleverne får i 7. klasse fire ny fag - fysik, tysk, biologi og geografi, og der er prøver i alle fag. Derfor ville det være naturligt, at 7. klasserne samles på få skoler. Uffe Sørensen mener, at man må kigge på elevernes tarv frem for lokalpolitiske ideologier. - Der er pædagogiske argumenter for, at der skal være 7. klasser på alle skoler, mener Uffe Sørensen. Uffe Sørensen, der er 65 år, er fra Brønderslev. Efter studentereksamen fra Aalborg Katedralskole, to han i 1962 lærereksamen fra Silkeborg Seminarium. Derefter var han to år i militæret. 1. august 1964 blev han ansat som lærer på Dronninglund Skole. - Jeg skrev min ansøgning på en øvelse ved militæret, og måtte have en pige i en boghandel til at skrive min ansøgning ind på skrivemaskine, mindes Uffe Sørensen. Han fik jobbet 1. april 1976 blev han ansat som skoleinspektør på den ny skole Hedegårdsskolen i Brønderslev, der åbnede i august 1976. 19 lærere fulgte med til Hedegårdsskolen, og seks nye lærere skulle ansættes. I dag er der stadig otte af de 25 lærere ansat, der var med fra begyndelsen. Hedegårdsskolen, der tæller ca. 640 elever, har 65 lærere og pædagoger ansat foruden de andre Selv om Uffe Sørensen har rundet de 65 år, har han ikke aktuelle planer om at stoppe. Han har ikke sat dato for, men indrømmer, at det nærmer sig. - Så længe jeg hver dag er glad for at skulle på arbejde, fortsætter jeg, men jeg kan sige så meget, at jeg stopper inden jeg fylder 70 år, som er aldersgrænsen, fortæller han. Selv om Uffe Sørensen har ofret meget tid på skolen, har han haft tid til foreningsarbejde. Han har været formand for både Brønderslev Idrætsforening og Brønderslev Hallen. Brønderslev Kommune fejrer Uffe Sørensen med reception på skolen på fredag klokken 13.