40 år med pensionistforening i Birkelse

BIRKELSE:Birkelse Pensionistforening fylder 40 år søndag. Det står i den gamle protokol, at det var datoen for oprettelsen af foreningen, som en flok af egnens initiativrige ældre den gang så behovet for. Men det bliver først lørdag den 16. oktober, man i pensionistforeningen vil fejre begivenheden med en reception i Hjorths Hus. Foreningens formålsparagraf lyder således: " Foreningens formål er at samle invalide og ældre mennesker til gensidig støtte og opmuntring og varetagelse af specielle interesser, for således at værne og fremme deres levevilkår". Og med en tilføjelse om, at foreningen er upolitisk. Ordlyden og meningen har været så tidsvarende, at det fortsat er den, man lever efter. Det har gennem alle de fire årtier været en yderst levende og aktiv forening med god medlemsopbakning til de mange forskellige aktiviteter. Fra skole til hvilehjem Da man startede og i mange år derefter foregik møder og arrangementer på Vedsted Centralskole. Først efter det gamle hvilehjem, som var i Hjorths Hus, blev nedlagt i forbindelse med, at Birkelse Plejecenter blev bygget, blev der derefter mulighed for foreninger, bl.a. pensionistforeningen, at benytte Hjorths Hus. Og det tilbud tog man imod med glæde og har siden nydt at være i de gode lokaler. Fra september til henad maj ligger det fast, at der hver onsdag er møde med meget forskelligt indhold. Tid til kortspil Det veksler mellem foredrag, ofte med lysbilleder, musik og anden underholdning, samt et bankospil hver måned. Kortspil står ikke opført på programmet, men er alligevel for en del et ret væsentligt indslag, som der hver onsdag helst skal beregnes passende tid til at få god gang i, inden møderne slutter. Ligeså fast som onsdagsmøderne ligger den ugentlige seniordans og bevægelseslære, som mange friske medlemmer benytter og som fortæller, at det netop holder dem friske. I løbet af året er der en del mindre udflugter, ofte i private biler, foruden en heldags sommerudflugt i bus. Traditionen omfatter desuden nogle aftener, hvor foreningens medlemmer samles til fællesspisning, hvor der bl.a. står stegte ål og gule ærter på menuen. 110 medlemmer I løbet af de 40 år har mange af egnens borgere siddet i pensionistforeningens bestyrelse og på den måde været med til at holde gang i tingene i foreningen, som har et medlemstal, der som regel ligger på omkring 110. Det oplyser Lillian Kirk Andersen, der er har været formand siden 1998. Og hun skynder sig at tilføje, at der altid er plads til flere medlemmer.