40 år med skatten

Lars Oddershede kan fejre 40-års jubilæum

BRØNDERSLEV:- Der er sket så mange forandringer, at man ikke føler, at det er samme arbejdsplads, man har været på. Det siger 57-årige skatte- og servicenterleder Lars Oddershede, Brønderslev Kommune, der på tirsdag kan fejre 40-års jubilæum på Brønderslev Kommunes skattekontor. Lars Oddershede, der er fra Brønderslev, begyndte efter mellemskole og realeksamen som elev på skatteforvaltningen i Brønderslev. - Da var vi fire på skattekontoret. I dag er vi 23, fortæller Lars Oddershede, der har taget hele udviklingen med. - Men det har været 40 spændende år, siger han. Men jeg forstår ikke, hvor de er blevet af. Lars Oddershede har, indtil han i 2000 blev skattechef, haft tre chefer - Thomas Christensen, Aksel Poulsen og Jørgen Lundberg. I 1975 blev han skatterevisor, og han var souschef i Jørgen Lundbergs tid som skattechef. Skattekontoret har været placeret flere steder. Det begyndte i et hjørne af den nuværende byrådssal. - Her sad vi fire personer i et lille lokale. Dengang var der 20 ansatte på rådhuset. Siden rykkede skatteforvaltningen ind i den tidligere uddelerbolig i Tolstrup Brugsforening i Gravensgade. På et tidspunkt gik turen til Bredgade 60, hvor teknisk forvaltning er, og senere flyttedes til HCA-Dress' administrationsbygning i Jyllandsgade. I 1989 rykkede skatteforvaltningen tilbage til rådhuset. - 1. januar flytter vi til den nuværende tekniske forvaltning, fortæller Lars Oddershede. Her indrettes ligningscenter, og det sker i et samarbejde mellem Dronninglund, Løkken-Vrå og Brønderslev kommuner. I den ny struktur bliver Lars Oddershede chef for specialskatteafdelingen og selskabsskat. I de første år var Lars Oddershede også med til at sælge kul og kos på rådhuset. - Vi modtog penge, og udstedte en rekvisition, og så kunne borgerne hente varerne på gasværket i Søndergade, mindes Lars Oddershede. - I de første år var der en firfløjet selvangivelse, som borgerne udfyldte. Der var dengang ingen cpr-numre, så borgerne skulle skrives i mandtal 15. januar. - I 1968 kom cpr-numre, og det var en stor lettelse. Den største revolution skete 1. januar 1970 med kildeskattens indførelse. 1. april 1970 kom så kommunesammenlægningen. - En anden stor begivenhed, var da den ny skattereform kom i 1986. Det var i den forbindelse, der blev indført blandt andet personindkomst og kapitalindkomst, ligesom virksomhedsbeskatningen blev indført. - Faktisk er der sket meget på skatteområdet. En fjerdedel af de love, der vedtages i Folketinget, vedrører skatteområdet. - I begyndelsen var det skatteyderen, der udfyldte selvangivelsen, som skattekontoret kontrollerede. Via den ny teknologi, laves selvangivelsen stort set af skattekontoret, og den skal så tjekkes af skatteyderen. - Vi skal kunene matche folk i erhvervslivet, så der kræves meget af vi ansatte på en skatteforvaltning, fortæller Lars Oddershede. Der er 10 på skattekontoret, der har en uddannelse som skatterevisor. Det blev Lars Oddershede selv i 1977. Det er en uddannelse, der taget 10 år. Han kan glæde sig over, at Brønderslev Kommune altid har været førende på skatte-området. I april 2001 blev Lars Oddershede også chef for det ny servicecenter på rådhuset, hvor langt de fleste borger-kontakter sker. Lars Oddershede er gift med Mette Grundtvig Oddershede, der er bioanalytiker på Aalborg Sygehus Nord. De har børnene Trine, der er sygeplejerske i København, og Jesper, der er læge på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. I fritiden er golf hans store interesse. En interesse, han deler med sin kone og sønnen Jesper. - Det var faktisk den nu professionelle golfspiller Søren Kjeldsen, der fik mig lokket ud på golfbanen, bemærker Lars Oddershede. Også haven hjemme på Solvangsvej bruger han noget af sin sparsomme fritid i. Brønderslev Kommune fejrer Lars Oddershede med en reception på rådhuset tirsdag klokken 13-15.