Lokalpolitik

40 år som kommune-bogholder

Økonomichef Frank Pedersen står overfor sin tredie kommunereform

NØRAGER:Da Frank Skovhus Pedersen for 40 år siden tiltrådte sin stilling som kommunaldirektør - det som dengang hed kæmner - var der ikke andre end ham og sognerådsformanden til at tage sig af de kommunale opgaver. En af opgaverne var blandt andet at udbetale pension til pensionister, og det foregik dengang ved, at pengene manuelt blev puttet i kuverter - en til hver. Idag er den metode forlængst historie, og overalt har den moderne teknologi overtaget. Dengang hed kommunen, som Frank Skovhus Pedersen blev ansat i, Rørbæk-Grynderup-Stenild. Den blev kort tid efter udvidet ved en kommunesammenlægning, hvor Tisted-Binderup-Durup kom med, og kommunen blev til Rørbæk-Nørager kommune. I 1970 stod Frank Skovhus Pedersen overfor sin anden kommunesammenlægning - nemlig da Ravnkilde og Brorstrup-Haverslev kom med, og Nørager kommune blev til. Nu står han overfor den tredie kommunale reform i karrieren, men Nørager Kommunes nuværende økonomichef regner ikke at være med, når Rebild Kommune bliver en realitet. - Jeg har det fint med den valgte kommune, og jeg vil også arbejde på fuld kraft hen mod den. Men når vi når 31. december 2006, så planlægger jeg at takke af, siger Frank Skovhus Pedersen, som fredag 1. juli markerer sit 40 års jubilæum. Nørager Kommunes økonomichef er nu 65 år, og kan se tilbage på et job, som siden begyndelsen har været gennem en ganske omfattende udvikling. Fra at have 5-10 lønmodtagere i begyndelsen - personalet på alderdomshjemmet samt to vejmænd - så er der idag mellem 700 og 800 lønmodtagere i Nørager Kommune. Også elektronisk har verden ændret sig kolosalt på de 40 år. - Jeg husker, at vores første pc'er kostede 75.000 kroner og den første bogholderimaskine kostede næsten 400.000 kroner, fortæller han. Idag styres det hele via computere, og den udvikling har Franks Skovhus Pedersen også fulgt med i som kommunens it-chef. Sit nuværende job som økonomichef fik han i 1970 ved den sidste sammenlægning. - Dengang hed det kommunebogholder, og det var også dengang, der kom mere struktur på kommunen, og vi blev delt op i forvaltninger, fortæller han. Som bogholder har han skulle holde styr på kommunens økonomi, og det er en kommune med en rigtig god økonomi, som han overleverer til sin efterfølger. - Iforhold til vores formåen er der en god økonomi, for vores skattegrundlag er jo ikke ligefrem i top, understreger Frank S. Pedersen, som kan se tilbage på 40 gode år. - Jeg har haft en rigtig fin tid med et godt personale og nogle loyale medarbejdere. Samtidig har jeg også haft et godt forhold til politikerne, siger Frank Skovhus Pedersen, som i årenes løb også har suppleret sin uddannelse med Dansk Kommunalkursus samt diplomuddannelse fra Danmarks Forvaltningshøjskole. Men det lå nu ikke lige i kortene, at den unge Frank Skovhus Pedersen skulle gå kontorvejen. Hans far var landmand på Frendstrupgaard ved Suldrup og meget engageret i både landbrugs- og foreningslivet samt sognerådsformand. Men efter endt soldatertid syntes Frank Skovhus Pedersen, at landbrugsuddannelsen skulle suppleres med en to-årige handelsskoleuddannelse. Da han i 1965 var færdig med den, satte han en annonce i "Kommunen", og fik to henvendelser. - Den ene var fra en kommune sydpå, men da havde jeg mødt min nuværende kone, så jeg ville gerne blive her, fortæller han. Derfor blev det som kæmner i Rørbæk-Grynderup-Stenild, at Frank S. Pedersen begyndte sin karriere, og sammen med hustruen Anny slog han sig ned i Nørager. De to fik to børn, og det er nu også blevet til fem - snart seks - børnebørn. Men landbruget har stadig en plads i Frank Pedersens liv - ved siden af arbejdeslivet. Det har også badminton, tennis og rejser, og disse ting - samt en lyst til at spille golf - kommer til at fylde det, der før var arbejdslivet, når Nørager kommunes økonomichef stopper. - Men foreløbig er det min agt at arbejde på fuld kraft indtil da. Jeg melder mig ikke ud, siger Frank S. Pedersen. Jubilæet markeres med en indbudt reception på rådhuset fredag 1. juli.