40 år som økonomichef på Sjørring Maskinfabrik

Godt nok var der "lagt lidt til side", men ingen kunne have forudset finanskrisens voldsomme gennemslag, siger jubilaren, der i øvrigt gerne bekæmper regelbureaukratiet.

Da kommunalreformen blev gennemført pr. 1. april 1970 indså Otto Ekmann, der var revisor i Kommunernes Revisionsafdeling i Thisted og havde været med til at revidere regnskaberne i sognekommunerne fra Fjerritslev til Oddesund, at det var tiden at skifte spor. Den kommunale sektor ville vokse og vokse og blive helt uoverskuelig. Og så havde han stor lyst til at arbejde sammen med Ernst Nielsen, som han kendte gennem sine forældre. Bogholder Ernst Nielsen drev dengang i interessentskab med ingeniør Svend Jacobsen Sjørring Maskinfabrik: - Ernst Nielsen havde et stort handelstalent, og så var han indstillet på at investere det, der skulle til for at få gang i omsætningen, forklarer Otto Ekmann, som stadig har jobbet. Dengang blev han kaldt bogholder, men nu hedder det økonomichef, og på tirsdag 1. februar er der altså gået 40 år, siden han startede. Lørdag 19. februar kommer endnu et rundt tal, når han fylder 65 år. Ernst Nielsen købte senere Svend Jacobsen ud, drev så virksomheden som enkeltmandsvirksomhed i nogle år, stiftede et aktieselskab, og i dag er det sønnen Mogens Nielsen, der står i spidsen for virksomheden. Dynamisk ledergruppe Og en voldsom udvikling har der været. Fra 5,5 mio. kr. i omsætning i produktionen i Otto Ekmanns første regnskabsår til det hidtil bedste årsregnskabsresultat i 2008, nemlig 460 mio. kr.: - Vi har hele tiden haft en dynamisk ledergruppe, direktion og bestyrelse, som har været indstillet på at leve op til en ekspansiv strategi, siger Otto Ekmann, der siger, at han har haft 38 rigtigt spændende år: - De seneste to år under finanskrisen havde jeg gerne været foruden, slår han fast og forklarer: - Vi havde her på Sjørring Maskinfabrik "lagt til side" til dårlige tider, men ingen - ingen - kunne have forudset den kraft, hvormed finanskrisen slog igennem og så hurtigt. Her måtte vi i nogle omgange fyre i alt 200 mand. Det var frygteligt. Især for dem, naturligvis, men også at opleve, hvordan afsætningen så at sige gik i stå fra den ene dag til den anden. Salget gik i stå Og det var faktisk sådan, det skete, fortæller han med henvisning til, hvad en af firmaets store aftagere af dele til entreprenørmaskiner fortalte om sine salgssteder rundt over hele verden: - På en bestemt dato på et bestemt klokkeslæt gik salget i stå. Og det varede længe: - Der var naturligvis opbygget nogle lagre, som derefter skulle tømmes først, da det igen begyndte at gå fremad. Derfor kom der til at gå to år. Men nu er det vendt, og her på fabrikken har vi ansat 80 medarbejdere. Fra det skrivebord, hvor Otto Ekmann arbejder, er det svært at forstå, hvordan krisen kunne udvikle sig så voldsomt, og hvordan mange pengeinstitutter kunne, som han siger, "gå med på den galej" af boligspekulation: - Jeg forstår godt, at der er opstået en stærk nervøsitet i kølvandet på finanskrisen. It-udviklingen Selv har han gjort en anden - om end længerevarende - voldsom udvikling med. Fra den spæde start på edb til en nu total online-opdatering. Fra årsregnskaber som styringsredskaber over halvårsregnskaber og kvartalsregnskaber til nu daglige opgørelser, som netop er muliggjort af it-udviklingen. Ved siden af arbejdet har Otto Ekmann mange fritidsinteresser. Ikke mindst har han engageret sig i Sjørring Boldklub. Men også skattepolitisk har han i mange år gjort en indsats gennem Dansk Industri (DI):

Forsiden