Løkken

40 år

¤Helge Ulrik, Løkkensvej 872, Løkken, fylder i dag 40 år.