Socialforhold

40 arbejdspladser måske i fare

Nedlæggelse af genoptræning på Terndrup Sygehus er med på amtets lange liste

TERNDRUP:I amtets store millionsparekatalog er muligheden for at nedlægge den medicinske genoptræningsfunktion på Terndrup Sygehus også nævnt. Her har 40 mennesker i dag job ifølge sygehusdirektør Christen Lyhne, Hobro-Terndrup Sygehus. Afdelingen i Terndrup har 21 senge, og på budgettet for i år regner man med en "produktion" på 6373 sengedage i Terndrup. Nedlæggelsen skulle i givet fald ske uden at reducere det totale antal medicinske senge, skriver amtet i sparekataloget, hvor man derfor forestiller sig, at Farsø Sygehus vil kunne overtage en del af genoptræningen, svarende til fem-seks senge, mens der skulle gøres plads til 13-14 af sengene på Hobro Sygehus. Sygehusledelsen har oplyst over for amtet, at pladsen vil kunne findes ved at ombygge det kirurgiske afsnit K5 i Hobro, men at det til gengæld vil betyde, at den kirurgiske aktivitet i Hobro må indskrænkes. I sparekataloget regner amtet ikke med, at Aalborg Sygehus har plads til at overtage den kirurgi, der eventuelt må vige for medicinsk genoptræning i Hobro. I det hele taget vurderes det i sparekataloget ikke som den mest indlysende ide at nedlægge genoptræningen i Terndrup. Man kan endnu slet ikke sige, om der overhovedet kan spares noget ved at flytte funktionen til Farsø og Hobro. Området bør først underkastes en nærmere analyse, hvor man også tager et overslag over, hvad en ombygning i Hobro vil koste, gør embedsmændene opmærksom på i kataloget. Kan man overhovedet spare noget, bliver det på salg af bygningerne og på udgifter til blandt andet lys, varme, forsikring og skat. Socialudvalgsformanden i Skørping Kommune, Finn Sejrup Pedersen (SF), ryster på hovedet over spareforslaget: - Det lyder fuldstændig håbløst, er hans umiddelbare reaktion, selv om han understreger, at han endnu ikke har haft lejlighed til at sætte sig nærmere ind i det store sparekatalog. - Det vil jo være en katastrofe. Det er et stort aktiv at have de arbejdspladser i kommunen, siger Finn Sejrup Pedersen.