40 arbejdspladser tilbage på sygehuset

Sygehuslæge Poul Christensen gør status efter ny aftale

SKAGEN:Kampen for det lokale sygehus i Skagen blev vundet med manér sidste år, men der skal stadig kæmpes, og mange brikker er endnu ikke faldet på plads. - Vi står lige i vadestedet. De nye forhold er ikke etableret endnu, men de er på vej, forklarede sygehuslæge Poul Christensen torsdag aften på Det konservative Folkepartis generalforsamling i Skagen, hvor han sammen med afdelingssygeplejerske Hanne Pilgård var inviteret til at fortælle om sygehuset. De understregede begge, at de kun talte på egne vegne, og at det var andre, som skulle have været inviteret, hvis man ønskede mere officielle udtalelser om sygehuset. Til gengæld fik de cirka 20 tilhørere dermed en god orientering fra to, som selv i høj grad deltog i kampen om at bevare det lokale sygehus. - Vi var faktisk ved at miste mange ting, hvis det var endt med en lukning af sygehuset, som er en vigtigt brik i den lokale tryghed og som behandlingssted. Det er vigtigt af hensyn til vores ambulanceberedskab, ligesom det også er vigtigt af hensyn til vores erhverv på havnen og hele turistindustrien, fastslog Poul Christensen. Sygehuset har en lang række funktioner, ud over det som man normalt tænker på, og sygehuset er også en vigtig brik i forbindelse med samarbejdet med de praktiserende læger, der ville få det meget mere besværligt, hvis de stod med akut syge uden et lokalt sygehus til at hjælpe. - Det ville også blive enormt bøvlet for blandt andet hjemmeplejen, hvis alle sygehusfaciliteterne blev flyttet til Frederikshavn. Endelig klarer vi også nogle opgaver for politiet og havnestationen. For eksempel måtte vi assistere, da en græsk sømand, der var død om bord på et skib, skulle sendes videre, forklarede Poul Christensen. 12 arbejdspladser fjernet Han forsøgte torsdag aften at gøre status over, hvad Skagen har mistet i forbindelse med den nye aftale, der betød en bevarelse af Skagen Sygehus men i en reduceret form. - Vi har mistet cirka 12 arbejdspladser og syv kirurgiske senge, som har været brugt i forbindelse med kirurgisk efterbehandling. En stor del af disse patienter har været ældre mennesker, som fremover skal til efterbehandling i Hjørring. Vi har også mistet muligheden for kirurgiske diagnoser, for eksempel undersøgelser for hjernerystelse. - Så har vi også mistet ni medicinske senge. Før havde vi 23, nu har vi 14. Endelig har vi per 1. februar mistet røntgen-beredskabet, så vi frem over kun vil have det i dagtimerne. Det har i mange år været sådan, at man kunne blive røntgenfotograferet døgnet rundt, det kan man ikke mere, forklarede Poul Christensen. 40 arbejdspladser tilbage Efter at sparekniven har været i brug på sygehuset, er der cirka 40 arbejdspladser tilbage. Der er 14 medicinske senge, som Poul Christensen gætter på vil være for lidt i hvert fald i begyndelsen. Det betyder så, at nogle patienter må til Frederikshavn eller andre steder. - Vi har bevaret skadestuen i Skagen, hvor der typisk er blevet klaret cirka 750 skader per år eller cirka to per døgn. Så kan man spørge, om man kan have skadestue uden at have en røntgenfunktion, og der ved vi faktisk ikke selv, hvilken linje vi må lægge, men vi gætter på, at af dem, der er henvist, vil vi kunne færdigbehandle otte eller ni ud af 10. Det er typisk relative banale brud, forstuvninger og den slags ting, som vi vil kunne klare. Men vi har skadestuen, og vi har det også sådan, at hvis der bliver ringet 112, kan man komme ind på det lokale sygehus. - Vi har også bevaret daghospitalet, som kan bruges som et alternativ til indlæggelser. Vi får lov til at beholde det medicinske laboratorium, som vi blandt andet bruger i forbindelse med sukkersygepatienter. Den kirurgisk ambulante funktion er også bevaret, og det samme er et gero-team, som specielt er indrettet i forhold til ældre mennesker, som blandt andet et alternativ til indlæggelser. - Vi har bevaret laboratorie-døgnberedskabet, så vi kan tage blodprøver og lignende her og nu. Og det er meget vigtigt. Hvis ikke vi havde fået lov til at beholde det, kunne vi simpelthen ikke behandle folk ordentligt. - Røntgenfunktionen er jo også bevaret i Skagen mellem klokken 8 og 16, så alle de, som bare skal have taget et røntgenbillede, kan hjælpes lokalt. Endelig beholder vi også Træningscentret i Skagen. Aflastningspladser Den nye aftale for Skagen Sygehus betyder også nye muligheder på sygehuset, for eksempel fire kommunale aflastningspladser. - Vi havde 9. januar et møde med kommunen, hvor vi skulle forsøge at finde en aftale for, hvordan aflastningspladserne skulle fungere. Og det har været et must for kommunen, at de, der kommer ind på en aflastningsplads, skal betragtes som værende i eget hjem. Kommunen har haft to aflastningspladser på Ankermedet, som man har valgt at nedlægge, så der er jo sådan set kun tale om, at kommunen har fået to ekstra aflastningspladser, fortalte afdelingssygeplejerske Hanne Pilgård. - For vores vedkommende har det nye betydet, at vi får to kasketter på. Når vi er i den ene side skal vi fungere som sygehussygeplejerske, og når vi går over på den anden side af gangen, bliver vi hjemmesygeplejersker. Det kan nogle gange give nogle sjove situationer, men hvis alternativet var ingen ting, er det en god ordning, tilføjede Hanne Pilgård.