40 job på flådestation sparet væk

:Direkte afskedigelser blandt de civilt ansatte blev begrænset til 10

FREDERIKSHAVN:Det konkrete antal fyresedler i halen af sparerunden på Flådestation Frederikshavn og som følge af Forsvarets drænede pengekasse kan nu gøres op. Kun 10 ansatte er med udgangen af marts direkte blevet afskediget. - Ingen af dem, havde vi et ønske om ikke at beholde. De er alene afskediget på grund af bevillingsmanglen, understreger flådestationens chef, kommandør Axel Fiedler. Med samtidig 17 frivillige fratrædelser samt en række vikaransatte, der ikke får deres ansættelse forlænget, reduceres den samlede civile arbejdsstyrke på 630 med omkring 40. - I år og næste år vil vi have fuldstændigt ansættelsesstop og må rokere inden for egne rækker, siger Axel Fiedler om virkningerne af de 9,5 mio. kr., som flådestationen sammenlagt var pålagt at høvle af lønsummen i 2003 og 2004. - Vi skal ned i antal ansættelser her og nu og har også fået besked på at skulle nedjustere vores bemandingsreglement med 15, beklager Axel Fiedler. Selv om kommandøren gerne fortsat havde beholdt hver og en af de medarbejdere, sparerunden har ramt, glæder han sig samtidig over, at øvelsen har kunnet gennemføres i god forståelse med personaleorganisationerne. De personalegrupper, der rammes af afskedigelser, er såvel ledere som menigt civilt ansatte: Værkmestre, Metal-folk, SiDere og HKere. Eksempelvis lukkes autoværkstedet, så stationens køretøjer fremover er henvist til mekanikere ude i byen eller til hovedværkstedet i Rørdal ved Aalborg. - Det har betydet afskedigelse af fire mekanikere og en arbejdsmand, oplyser fællestillidsmanden for 335 civilt ansatte og tillidsmand for 145 Metal-folk, Carsten Mathiasen. - Inden for mit område bliver der tale om en samlet reduktion på syv, idet også en maskinarbejder og en civilarbejder uden for norm afgår, siger Carsten Mathiasen.