40 kilometer til lægen

Færre læger på weekend- og nattevagt i det nordjyske

En opgørelse, som vagtlægerne har lavet, viser, at lægevagten i Aalborg på hverdage pr. døgn har lidt over 100 konsultationer. I weekenderne er der 260 konsultationer pr. døgn. For Brønderslev er de tilsvarende tal seks og 33, mens der i Farsø er 11 og 37. Thisted har 24 på hverdage og 83 konsultationer på et weekenddøgn. Arkivfoto: Grete Dahl

En opgørelse, som vagtlægerne har lavet, viser, at lægevagten i Aalborg på hverdage pr. døgn har lidt over 100 konsultationer. I weekenderne er der 260 konsultationer pr. døgn. For Brønderslev er de tilsvarende tal seks og 33, mens der i Farsø er 11 og 37. Thisted har 24 på hverdage og 83 konsultationer på et weekenddøgn. Arkivfoto: Grete Dahl

NORDJYLLAND:Der er et godt stykke vej fra Farsø til Hobro eller Aalborg. For slet ikke at tale om turen fra Skagen til Frederikshavn. Adskillige nordjyder får pludselig meget længere til nærmeste læge om aftenen, natten og i weekenderne, hvis fire af de ni nuværende lægevagter som planlagt bliver lukket om et års tid. Eksempelvis er der cirka 40 kilometer fra Skagen til Frederikshavn svarende til mindst en halv times kørsel. Et forslag om at nedlægge lægevagterne i Brovst, Farsø, Skagen, Brønderslev er i øjeblikket til høring hos alle de nordjyske kommuner. Til gengæld er det planen at oprette en ny lægevagt i Fjerritslev. I hvert fald et stykke tid. Oplægget kommer fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionen, de praktiserende læger og kommunerne. - Det overordnede formål er at slanke lægevagtordningen, så vi udnytter resurserne bedst muligt, forklarer Henrik Sprøgel, chef for praksissektoren i Region Nordjylland. - Kendsgerningen er jo, at der bliver stadig færre praktiserende læger. Og de, der er tilbage, bliver ældre og ældre. Det gør det vanskeligere at lave en vagtordning, der hænger sammen. Det er ganske enkelt nødvendigt, at vi foretager os noget for at undgå, at vi pludselig står med vagter, der ikke kan besættes, tilføjer han. Ikke nok med, at lægevagterne bliver samlet på færre enheder med større afstand imellem. Patienterne må også affinde sig med, at de i langt flere tilfælde selv skal sørge for at komme til lægen, fremfor at lægen kommer på besøg hos patienten. - Det handler igen om at udnytte resurserne bedst muligt. Lægerne kan jo ikke undersøge og behandle patienter, mens de kører på landevejen. Ved at patienterne i stedet kommer til lægen, kan den enkelte læge når at behandle langt flere patienter i løbet af en vagt, begrunder Henrik Sprøgel. Han erkender, at det af en del nordjyder vil opleves som en serviceforringelse. - Men det er altså det muliges kunst. Vi vil hellere foregribe udviklingen end pludselig stå med et stort problem. I forslaget indgår overvejelser om at betale en taxi til patienter, som ikke selv har mulighed for at transportere sig til vagtlægen. I særlige tilfælde vil vagtlægen dog stadig køre ud til patienterne. Det afhænger af lægens vurdering af patientens tilstand. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil der være lægevagter i Aalborg, Hjørring, Thisted, Frederikshavn, Hobro og Fjerritslev. Bortset fra Fjerritslev er der de øvrige steder mulighed for at få taget røntgenbilleder, ligesom der er et laboratorium til rådighed. Det har også spillet en afgørende rolle for, hvor fremtidens lægevagter er placeret. En nyoprettet lægevagt placeres i Fjerritslev af geografiske årsager. Det er meningen, at lægevagten i Fjerritslev skal dække det meste af Han Herred samt en del af Thy og Himmerland. Men på forhånd ligger det også klart, at lægevagten i Fjerritslev løbende vil blive holdt øje med. Hvis der er for få patienter, vil den blive nedlagt. Forslaget indebærer også, at der skal ansættes sygeplejersker til at klare mindre opgaver i lægevagten. Kommunerne skal afgive høringssvar i løbet af februar. Derefter følger en politisk afgørelse i regionsrådet.