40 km/t - højst

Rimmen 8. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Man må sno sig for at komme gennem kvarteret ved Knudensvej og Enghavevej. Opgravninger, entreprenørmaskiner og afspærringer besværliggør trafikken gennem området for både for bilister og cyklister. Bybussen har på grund af vejarbejdet omlagt ruten til Hjørringvej. Men nu lysner det. Fredag blev krydset Knudensvej-Abildgårdvej genåbnet, og dermed kunne bybussen også køre ad sin normale rute. Formålet med det hele er at begrænse trafikken gennem området og gøre vejene mere sikre. Hele kvarteret skal være 40 kilometer zone. Det bliver markeret med zoneskilte med logo ved indkørslerne til området. For at holde fartglade bilister på dydens smalle sti bliver kørebanen indsnævret med chikaner, cykelstriber og midterheller. To kryds, Abildgårdsvej/Knudensvej og Lundevej/Enghavevej, skal omlægges. Det er planen at lave overkørbare midterheller - en skrånende forhøjning midt i krydsene. Formålet er få bilisterne til at ændre retning og sætte farten ned, mens de kører gennem krydsene. Den endelige udformning af de to kryds skal drøftes nærmere med Det Rådgivende Handicapudvalg, oplyser ingeniør Jane Olesen, teknisk forvaltning. Lukningen af Abildgårdsvej ved Rimmens Allé gøres permanent, og der bliver også lukket mellem Abildgårdsvej og Ollendorfsvej. Cyklister vil stadig kunne komme igennem begge steder. Jane Olesen venter arbejdet med omlægning af Knudensvej-Enghavevej kvarteret afsluttet i løbet af halvanden til to måneder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...