Lokalpolitik

40 nye andelsboliger ved Frydenstrand

Stena Line har solgt Hotel Frydenstrandgrunden

FREDERIKSHAVN:Der hvor Hotel Frydenstrand tidligere lå vil der snart skyde 40 nye andelsboliger op. Bag projektet står Michael Olesen, Elling, og hans selskab Moso Invest. Den tidligere hotelgrund ligger med front ud mod Kattegat, kun få hundrede meter fra badestranden syd for Rønnerhavnen og et stenkast fra Nordre Skanse. Grunden grænser også op til den gennemgående vej Kragholmen og ligger tæt på banelegemet. Michael Olesen har indgået en betinget aftale med Stena Line om at købe grunden, der har ligget ubenyttet hen i mere end 20 år efter nedrivningen af det gamle strandhotel. Det er en forudsætning for handelen, at de nødvendige myndighedstilladelser falder på plads. Den 20.000 kvadratmeter store grund er udlagt til hotel/institutionsformål, men kommunens plan- og miljøudvalg har allerede sagt til ændre lokalplanen. Et andet problem er strandbyggelinien, der skærer hen over grunden. Men miljøministeriet har tilkendegivet, at det vil være positivt indstillet til at give en dispensation. Det vil også være i overensstemmelse med miljøminister Hans Chr. Schmidts (V) signaler om øget adgang i til byggeri i kystzonen, særlig i tilknytning til byområder og som ”hul-udfyldning.” Michael Olesen har indgået aftale med byggefirmaet Leif Andersen, Aalborg, om at forestå byggeriet i totalentreprise. Michael Olesen regner med at sælge første etape med 16 boliger i år, byggestart lige efter nytår og indflytning i sommeren 2005. Leif Andersen har opført et lignende byggeri i Aalborg, Nørkærparken, og i løbet af sommeren vil Michal Olesen arrangere busture med besigtigelse af Nørkærparken for interesserede. Frydenstrand-byggeriet opdeles i tre etaper med 16 boliger i den første. Der bliver tre typer boliger, en på 85 kvadratmeter, en på 96 kvadratmeter og en på 105 kvadratmeter De største af boligerne ved Frydestrand bliver med uudnyttet tagetage. Det åbner mulighed for senere at udvide husene til 130-140 kvadratmeter uden at overskride udnyttelsesgrad på 35 procent for tæt-lav bebyggelse. Salget foregår gennem Nybolig. EjendomsmæglerPeter Bøgild, Nybolig, mener, at byggeriet ved Nordstrand vil appellere til en bred målgruppe - ikke kun seniorer. Nordstrandboligerne vil også være interessante som førstegangskøb og for de midaldrende, der ikke har hjemmeboende børn.