40 procent af jægerne bryder loven

Loven siger, at landets jægere skal indberette, hvad de skyder. Men fire ud af 10 gør det ikke

Landets jægere er blevet ualmindeligt sløsede med at indberette, hvad de skyder til myndighederne. Loven er ellers meget tydelig, for den siger, at jægerne skal indberette deres jagtudbytte. Men alligevel var der 65.000 jægere, der ikke gjorde det sidste år. Det svarer til, at 40 procent af alle, der løste jagttegn. Formanden for Danmarks Jægerforbund, Kristian Raunkjær, bryder sig ikke om tallene, og han opfordrer medlemmerne til at stramme op. - Jeg tror, forklaringen skal findes i, at indberetningsmetoden blev lavet om, da det nye jagttegnssystem blev taget i brug den 1. april 2001. Tidligere kunne jægerne indberette deres vildtudbytte bag på girokortet, når de alligevel skulle betale jagttegnsafgiften. Nu skal de gøre arbejdet ad to omgange og indsende et særligt vildtudbytteskema eller indberette tallene via internettet. Og det får de åbenbart ikke gjort, siger Kristian Raunkjær. Fuldmægtig Herbert Løvenbalk Mariboe fra Skov- og Naturstyrelsen er enig i, at det kan være forklaringen, og det uheldige ved dét er, at de såkaldte vildtudbyttestatistikker bliver forkerte. Det betyder, at de offentlige myndigheder får sværere ved at vurdere, om nogle dyrearter er ved at være truede, eller om der er dyrearter, hvor bestanden er i fremgang. - Det er et problem - ikke mindst for jægerne selv. For hvis tallene er usikre, og der politisk skal vedtages nye regler, vil politikerne være nødt til at lægge ekstra sikkerhedsmarginer ind. Og så kan det betyde, at reglerne bliver strengere for jægerne, end de behøvede at være, siger vildtbiolog Tommy Asferg fra Danmarks Miljøundersøgelser på Kalø. Han har nu skrevet ud til knap 2500 jægere, der ikke har afleveret deres tal for at høre hvorfor. Undersøgelsen ventes klar før sommerferien, men nogle af svarene har han allerede. - Nogle forklarer, at de ganske enkelt har glemt det. Andre at de ikke tror, de skal indberette, selv om de ingenting har skudt. Men det skal de. Og så nævner flere da også, at de ikke har fået det gjort, fordi de ikke længere kan gøre det, når de løser jagttegn, siger Tommy Asferg. Sammen med Skov- og Naturstyrelsen skal Danmarks Miljøundersøgelser drøfte, hvad der kan gøres ved lovovertrædelserne, når rapporten er færdig. I en årrække kunne jægerne få en mindre økonomisk straf for ikke at aflevere tallene. Men da den såkaldte "gebyrsag" kørte i starten af 1990'erne, og det blev drøftet, om staten egentlig havde hjemmel til at opkræve en række gebyrer, valgte man at fjerne kravet om at få kroner ud af jægerne. Måske bliver der noget at indberette her. Men fire ud af 10 jægere får det ikke gjort. Foto: Erik Luntang

Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk