40 seniorboliger på Willestrup Gods

[ Projektet omfatter 40 seniorboliger. [ Samtlige avlsbygninger - lader og stalde - og tjenesteboliger, herunder Møllegården, skal ombygges og moderniseres - uden nedrivninger. [ Selv den nedrevne kostald, der kun står tilbage som fundament, indgår i seniorboligprojektet. [ Bygningerne med forbillede i arkitekt M. S. Bindesbølls tegnede stuehus stammer fra midten af 1800-tallet. [ De fleste bygninger udgør en afstemt helhed med facader i blankt murværk med gule og røde teglstensbånd. [ Boligbygningerne har rødt vinkeltegltag. [ Alle bygninger foreslåes indrettet til boliger. De restaureres og genopføres med det karakteristiske murværk med tegltage. [ En del af det eksisterende dambrugsareal ændres til grønt opholdsareal. [ Alt i alt et område på cirka 100 gange 100 meter - svarende til en hektar. [ Selve godsets røde hovedbygning med voldgrav indgår ikke i projektet.