40 ville i kloster

Pæn interesse for at høre om fremtidsplanerne for den gamle klosterbygning i Mariager

40 borgere ville i kloster, da fremtiden for den gamle klosterbygning i Mariager forleden var i fokus. Borgerne deltog i et orienteringsmøde, og flere benyttede sig af lejligheden til at gå i kloster, dvs. spadsere en tur i den gamle bygning. Formand for menighedsrådet Peter Ulrich Toubøl fremlagde arkitekt Gert Madsens første skitse til bygningens indretning. Det er af stor vigtighed, at der bevares så meget som muligt af de eksisterende bygningsdele. Bygningen er fredet, og dens oprindelige ide, sjæl og charme bør føres videre, sagde Peter Toubøl. Af hensyn til tilgængelighed i bygningen er der planlagt opført en lille, ydmyg tilbygning mod nord. Her er der på et tidligere tidspunkt bygget til den oprindelige klosterbygning, og bygningen angribes naturligt her med adgang fra de eksisterende P-arealer langs Klosterstien. Den påtænkte tilbygning giver mulighed for niveaufri adgang fra P-plads til alle bygningens funktioner og indeholder toiletfaciliteter for kirkekontor og menighedssal. Flere benyttede lejligheden til at kommentere forslaget, og Peter Toubøl oplyste, at menighedsrådet vil tage de forskellige tilkendegivelser i betragtning i sit videre arbejde. - Vi forventer at holde et møde med provstiudvalget efter sommerferien for at afklare de økonomiske rammer. Vi er fortsat åbne for nye forslag, idet vi ikke forventer, at vi tager endelig beslutning før hen i efteråret, siger Peter Toubøl.