Lokalpolitik

400 indsigelser mod byggeri

Beboere og naboer til Nestlé-grunden protesterer

HJØRRING:Ikke mindre end 400 underskrifter blev forleden afleveret på teknisk forvaltning på Codanhus. Og underskrifterne er næsten én som alle kommet fra beboere og naboer til Nestlé-grunden, hvor det planlagte byggeri af omkring 200 nye boliger i sydlandsk stil nu afventer resultatet af den høringsperiode, der sluttede onsdag. De mange underskrifter er givet til den følgende ordlyd, der er leveret sammen med de rigtig mange underskriftsblade: "Der skal hermed kraftigt protesteres imod lokalplanforslag nr. 112.6 vedr. Nestlé Vest. Underskrivere på vedlagte underskriftsblade erklærer hermed deres modstand imod den planlagte bebyggelse på naturområdet ved Nestlé Vest, og ønsker istedet området bevaret som rekreativt område og allerhelst fredet". Ved overrækkelsen forleden blev der også afleveret endnu en indsigelse. Den har næsten den samme ordlyd, men er sammenfattet på vegne af beboerne på Sct. Thomasvej. - Den anden indsigelse går mere på en indsigelse mod forskellige bygningstekniske forhold. Og derfor har vi afleveret to indsigelser, idet vi jo ikke kan bruge folks underskrift på en indsigelse med en anden ordlyd end den, de har skrevet under på, siger Jørgen Jensen, Sct. Thomasvej 13, der er initiativtager og tovholder for underskriftsindsamlingen. Den anden indsigelse pointerer generelt på beboernes vegne, at "man er ganske imod at området i det hele taget skal anvendes til boligformål. Istedet skal området bevares til rekreative formål. For det er vores holdning, at området slet ikke kan bære et så massivt byggeri som det planlagte". Men skal der alligevel bygges, peger beboerne på tre områder: For det første skal der så laves et levende hegn på ikke under 12 meters bredde som adskillelse mellem det planlagt byggeri og Sct. Thomasvej. For det andet må der ikke bygges i en højde, så nybyggeriet bliver synligt fra haverne på Sct. Thomasvej. Dette krav skal ifølge beboerne samtidig ses i lyset af, at der er strenge bestemmelser omkring materiale- og farvevalg i vedtægterne for husene på Sct. Thomasvej. Endelig ønsker beboerne som det tredje punkt, at der skal laves garantier for, at nybyggeriet ikke vil påvirke husene på Sct. Thomasvej som følge af grundvandssænkning eller jordsætning. Dette skal ses i lyset af beboernes egne erfaringer med det store vandpres, der findes i den nordlige bakkesø, der bl.a. er med til at opretholde vandstanden i beboernes egen sø på fællesarealet ved Sct. Thomasvej. Lokalplanen begyndte med, at hovedparten af Nestlé måtte lukke. Siden lavede kommunen med støtte fra Erhvervs- og Boligstyrelsen en masterplan for området med idéer til, hvad de 12,5 hektar jord og mange bygninger kunne bruges til, og grunden blev solgt til De Forenede Boligsselskaber, der nu hedder Calum Ejendoms Aktieselskab. De ønsker nu at fælde en del af naturområdet og opføre de 200 boliger i op til fire etagers højde, som lokalplanstriden bl.a. handler om. Da der nu er kommet indsigelser, må høringsfasen ifølge formand for teknik- og miljøudvalget Ole Ørnbøl (S) forlænges med 14 dage: - Jeg var ikke bekendt med de mange underskrifter, men umiddelbart kan jeg kun sige, at de må indgå i den samlede vurdering af projektet og lokalplanen. Men samtidig tilføje, at det jo ikke er Kommunens jord, arealet er ejet af Calum. Og af dem er vi blevet bedt om at lave en lokalplan for området, hvor jeg for øvrigt finder nybyggeriet i god tråd med den kommunale udvikling, sagde Ørnbøl i går eftermiddag.