Børnepasning

400 kr. for frokost i børnehaven

Forældre skal betale

Fra 1. januar skal der serveres frokost til alle børn i alle daginstitutioner, og forældrene skal betale. Det er folketinget, der har besluttet, at der skal serveres et sundt frokostmåltid i alle institutioner. Det er obligatorisk. Frederikshavn Kommune arbejder i øjeblikket på, hvordan den nye ordning kan administreres og hvor pengene skal komme fra. Børne- og ungdomsudvalget har besluttet af hæve forældrebetalingen fra 25 procent til 30 procent af driftsudgifterne. Konsekvensen er, at en plads i børnehave vil stige fra 1.490 kroner til 1.900 kroner per måned. Politikerne har til gengæld afvist at hæve betalingen i vuggestuer. - Her serveres allerede mad, og vi ville ikke kunne forklare, hvorfor forældre skal betale mere for noget, de allerede har, uddyber udvalgsformand, Paul Rode Andersen (SF). Kommunen går ud fra en gennemsnitlig pris på 18 kroner per portion. I disse uger afgøres, hvordan maden skal produceres, eller hvor den skal leveres fra. Kun ganske få institutioner har mulighed for selv at lave maden. Man kan vælge at få maden fra kommunalt køkken eller fra en privat leverandør. Under alle omstændigheder skal hver enkelt institution registreres i fødevareregionen. Personalet skal således også til at sætte sig ind i fødevarelovgivningen. Lovgivningen kræver, at frokostmåltidet skal leve op til danske anbefalinger om et sundt måltid. Der er ingen krav om økologi eller varm/kold mad. Forældre med økonomisk friplads eller søskenderabat er med gratis eller til nedsat pris. Allergikere eller børn, der kræver specialkost kan fritages for det obligatoriske frokostmåltid. Den nye frokostordning var til debat på et nyligt dialogmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og institutionerne. - Men vi ser 2010 som et forsøgsår og håber, at vi derefter bliver enige om gode varige ordninger, konkluderer Paul Rode Andersen.