Operationer

400 nordjyder sendt sydpå

Region Nordjylland flittig til at udnytte rammeaftalen med privathospitalet Eira i Skejby

Nordjyske patienter med problemer i knæ, hofter og skuldre sendes i stort tal til privathospital i Århus.Arkivfoto: Claus Søndberg

Nordjyske patienter med problemer i knæ, hofter og skuldre sendes i stort tal til privathospital i Århus.Arkivfoto: Claus Søndberg

NORDJYLLAND:Siden midten af januar er ikke færre end 400 nordjyder med knæproblemer, slidte hofter eller ondt i skulder, albue, hånd eller fodled blevet sendt til undersøgelse og operation på et privathospital i Århus. Dermed udnytter Region Nordjylland i vid udstrækning de rammeaftaler, som regionen for halvanden måned siden indgik med privathospitalet Eira, der ligger i Skejby umiddelbart nord for Århus. - Aftalen med Region Nordjylland lever til fulde op til vores forventninger. Patienterne kommer i en jævn strøm, og papirarbejdet og alt andet er bare i orden, siger Bent Wulff Jakobsen, administrerende direktør og ortopædkirurg på Eira. Han kommer netop fra operationsstuen, hvor han denne dag også har flere nordjyder under kniven. Privathospitalet i Århus har en aftale med Region Nordjylland om at operere op til 667 nordjyder inden 1. juli. I alle tilfælde er der tale om knoglekirurgi. Eira bød sig til, da Region Nordjylland omkring årsskiftet havde i alt 1000 operationer i udbud. Og privathospitalet i Århus viste sig altså at være konkurrencedygtigt. Resten af operationerne gik til klinikker i Nordjylland og privathospitalet Artros i Aalborg, der skal udføre op til 25 knæ- og hofteudskiftninger. - De nordjyske patienter, vi modtager, er godt informerede og indstillet på, at det kræver et par ture eller tre, hvis de skal opereres hos os, siger Bent Wulff Jakobsen. Hovedparten af patienterne kan nøjes med at køre til Århus en enkelt gang. Det er alle de patienter, som efter forundersøgelsen får besked på, at de slipper for en operation. Tommelfingerreglen siger, at 10 forundersøgelser fører til fire operationer. Det er ensbetydende med, at foreløbig cirka 160 nordjyder er blevet - eller venter på at blive - opereret på Eira. - Vi tilstræber at klare så meget som muligt, den dag patienten er til forundersøgelse, så folk slipper for at køre flere gange end allerhøjst nødvendigt. Typisk går der højst en måned, fra patienten bliver henvist til Eira til operationen er gennemført. - Det er vores indtryk, at patienterne er meget glade for at kunne blive opereret forholdsvis hurtigt fremfor at vente i op til tre måneder på en af regionens egne sygehuse, siger Bent Wulff Jakobsen. Sammenlagt har Region Nordjylland foreløbig sendt 630 patienter videre - dels til Eira, dels til nordjyske klinikker - efter af rammeaftalerne blev indgået. Dermed er Nordjylland sammen med Region Sjælland klart bedst til at udnytte rammeaftalerne. Det går langt mere trægt i de øvrige tre regioner. - Vi har en klar intention om at udnytte rammeaftalerne fuldt ud. Dels for at få høvlet så meget som muligt af ventelisterne, dels fordi vi synes, at vi rent faktisk har indgået nogle økonomisk fordelagtige aftaler, siger Mikkel Grimmeshave, planlægningschef i det nordjyske sundhedsvæsen. Rammeaftalerne er indgået på opfordring af regeringen for at få nedbragt ventelisterne efter sidste års konflikt, hvor planlagte operationer i tusindvis på de offentlige danske sygehuse blev udsat. Samtidig er det frie udvidede sygehusvalg suspenderet indtil 1. juli. Det er den ordning, der giver patienter mulighed for at vælge behandling på et privathospital, hvis ikke det offentlige sygehusvæsen er i stand til at klare opgaven inden for en måned.