Detailhandel

41 i Hobro får julehjælp fra præsterne og kommunen

Mindrebemidlede får et tilskud på 400 kroner til julehandlen

HOBRO:Julen er en dyr tid, og det kan være svært at få råd til det hele, hvis man for eksempel er enlig mor eller far på kontanthjælp. 41 personer i Hobro Kommune har søgt og fået en pengegave, der kan forsøge højtiden lidt. De glade givere er sognets præster og Hobro Kommune. Sognepræst i Hobro Eva Degn Thomsen fortæller, at præsterne i år har uddelt i alt 4400 kroner i julehjælp til 12 personer. Pengene er givet efter ansøgning. Fire fik afslag, fordi præsterne skønnede, at deres behov ikke var tilstrækkelig stort. - Folk er nødt til at begrunde, hvorfor de vil have hjælpen. Begrundelsen er ofte, at de er på kontanthjælp og ikke har ret meget at gøre godt med til mad og gaver, fortæller Eva Degn Thomsen. Pengene til præsternes julehjælp stammer fra indsamling i kirken, fra en loge og fra en anonym giver. I søndags blev der samlet ind til julehjælp i forbindelse med gudstjenesten i Hobro Kirke, men det gav kun omkring 150 kroner i bøssen. Pengene sættes på en konto til julehjælp. Da præsterne allerede har uddelt årets julehjælp, gemmes pengene fra kollekten i søndags til næste års uddeling af julepengegaver. 25 fik afslag på hjælp Hobro Kommune har uddelt 29 portioner julehjælp à 400 kroner fra det såkaldte "Fælleslegat for værdigt trængende i Hobro Kommune". Fælleslegatet er opstået ved, at flere små legater er slået sammen. Mange af legaterne er oprettet i forrige århundrede, da nøden i samfundet alt andet lige var større, og pengene mere værd. - Det faldende rente over en årrække har gjort det sværere at få midlerne til at strække. Vi havde 54 ansøgninger, men måtte give afslag til 25, fortæller souschef i Hobro Kommunes socialforvaltning Vagner Bjørn. Blandt dem, der søger "Fælleslegat for værdigt trængende i Hobro Kommune" er ældre, enlige, enlige forsørgere og folk, der har fået en anstrengt økonomi på grund af sygdom. - 400 kroner kan ikke som sådan redde verden. Man må erkende, at man ikke skal købe voldsomt stort ind af dagligvarer, før man har brugt 400 kroner. Alligevel er jeg sikker på, at hjælpen også i 2004 vækker glæde, hvor den kommer. Den er et plaster på såret og et kærkomment tilskud til julehandlen, siger Vagner Bjørn.