420 blev prikket mod influenza

HJØRRING:Køen var lang udenfor Vendelbohus mandag formiddag, hvor Danske Lægers Vaccinations Service stod klar med masser af spidse nåle og lidt flydende til blodårerne. Det handlede om den årlige, gratis influenzavaccination til alle over 65 år, hvilket da også tydeligt fremgik af gennemsnitsalderen på de fremmødte, som var vel forbi den første ungdom. 420 blev prikket, og det var noget under det antal, som sygeplejerske Mette Rump gættede på først på formiddagen - nemlig 800-1000. Af de 420 blev 10 personer også vaccineret mod de såkaldte pneumokokker, en vaccination, der giver en rimelig sikkerhed for ikke at blive ramt af lungebetændelse. - Vaccinerne giver omkring 80 pct. sikkerhed, afhængig af personens generelle immunforsvar og helbredstilstand. Rammes man alligevel, vil man sandsynligvis få et mildere forløb uden de følgesygdomme, der kan følge en influenza, sagde direktør for Danske Lægers Vaccinations Service, Carsten Østergaard. De mange fremmødte skulle først vise deres sygesikringsbevis og kvittere, før de var klar til prikket - alt i alt en operation, der tog et par minutter, hvorefter de fik besked på at blive på Vendelbohus i et kvarter - af hensyn til eventuelle bivirkninger, der krævede øjeblikkelig behandling. Dette viste sig dog ikke at blive nødvendigt, og de 420 hjørringgensere, der fik det lille prik, kan nu gå vinteren i møde i visheden om, at de sandsynligvis ikke bliver sengeliggende denne vinter - i hvert fald ikke af influenza.