Retspleje

43-årig kvinde dømt for at snyde Aalborg Kommune

Fortsatte med at snyde det offentlige, selv om hun lige havde fået en dom.

Selv om en 43-årig kvinde fra Aalborg netop havde fået en dom for socialbedrageri, så afskrækkede det hende ikke mere, end at hun tog chancen og fortsatte med at snyde det offentlige for penge. Da hun her i anden omgang stod tiltalt for socialbedrageri i Retten i Aalborg, blev hun derfor idømt en fællesstraf på tre måneders fængsel betinget af 80 timers samfundstjeneste. I det første tilfælde af socialbedrageri fik hun 14. februar 2007 en dom på 40 dages betinget fængsel for at have bedraget for ca. 40.000 kroner. Det nye tilfælde af socialbedrageri blev således begået i perioden 1. februar 2007 til 15. maj 2007, og her havde hun snydt sig til ca. 12.000 kroner i offentlige tilskud fra Aalborg Kommune. Snød for meget mere Anklagemyndigheden var dog af den opfattelse, at kvinden havde snydt for ikke mindre end 58.000 kroner, og at bedrageriet var foregået i perioden fra sommeren 2006 til maj 2007. Men det korte af det lange blev dog, at kvinden "kun" blev dømt for socialbedrageri til ca. 12.000 kroner. Det var i øvrigt også hvad, hun kunne erkende sig skyldig i, og på den baggrund accepterede hun dommen. Det springende punkt i sagen var, om den 43-årige kvinde reelt boede sammen med faderen til hendes børn eller ej og i givet fald i hvilken periode. Anklagemyndigheden hævdede, at mandens fraflytning var arrangeret og fiktiv. Det fortaber sig således lidt i tågerne, hvorvidt kvinden og manden virkelig var gået fra hinanden i en periode, men under alle omstændigheder havde hun helt bevidst undladt at oplyse det til kommunen, da parret på et tidspunkt atter fandt sammen igen. Og på den konto fik den 43-årige kvinde uretmæssigt udbetalt eneforsørgerbidrag foruden for megen boligsikring. Havde ingen penge Anklagemyndighedens udlægning af sagen blev dog på den anden side benægtet af kvinden. Hun forklarede i øvrigt, at hun havde begået socialbedrageriet af den simple grund, at hun var mor til mindreårige børn, og at hun ingen penge havde at gøre med.