Redningsvæsen

43 ansat til brand- og redningstjeneste

Aalborg Lufthavn deler beredskab med flyvestationen. Alligevel koster det fem mio. kr. årligt

AALBORG:- En risikovurdering vil højst sandsynligt vise, at brandberedskabet kunne reduceres både ved indkøb af materiel og ved reduktion af bemandingen, uden at det ville gå ud over flyvesikkerheden. Det siger direktør William Bluhme fra Aalborg Lufthavn. I sin egenskab af næstformand i DANSAM har han tidligere opfordret til, at myndighederne gennemførte en risikoanalyse, men endnu er det ikke sket. Hvad angår brand- og redningstjenesten adskiller Aalborg Lufthavn sig fra de øvrige, idet man er fælles med Flyvestation Aalborg om beredskabet, der opfylder alle krav fra både de civile og militære myndigheder. - Kravene til bemanding og udstyr er blandt andet fastsat efter størrelsen og antallet af fly, der starter og lander i lufthavnen, og det betyder, at der i Aalborg konstant er seks-syv mand i beredskab. Alt i alt er der ansat 43 medarbejdere i brand- og redningstjenesten. - Den omfatter også en søredningstjeneste, som er udstyret med to hurtigtgående motorbåde, og som skal træde i funktion, hvis et fly skulle lande i Limfjorden ud for lufthavnen, oplyser William Bluhme. Han tilføjer, at medarbejderne i beredskabet selvfølgelig ikke bare sidder og venter på, at der sker en ulykke. De har også forskellige driftsopgaver omkring landingsbanen såsom snerydning, græsslåning, mågejægertjeneste og banekontrol. Andre steder i landet benyttes folkene eksempelvis til lastning og losning af fly. Som nævnt i den hosstående artikel beløber Aalborg Lufthavns udgifter til brand- og redningstjenesten sig til cirka fem millioner kroner om året. Desuden betalte lufthavnen sidste år en andel til indkøb af tre nye brandbiler. Andelen beløb sig til seks millioner kroner. - Med de stærkt øgede omkostninger, der er påført luftfarten på grund af securityarbejde og forsikringer samt nedgangen i passagerertallet, er det nødvendigt, at man vurderer alle muligheder for besparelser uden at sætte sikkerheden over styr. Kun på den måde kan vi bidrage til, at flyvning fortsat vil være et fornuftigt transport middel, siger William Bluhme. Hensigten med lufthavnenes brand- og redningstjenester er at yde, hvad man kan kalde førstehjælp, hvis der sker en ulykke. De skal sikre, at en farlig situation ikke udvikler sig yderligere, indtil det offentlige beredskab når frem. I Aalborg vil det være Beredskabscenter Aalborg, der i givet fald træder til. Da afstanden til lufthavnen er kort, vil brandfolkene i øvrigt ofte kunne nå frem, inden et fly, der eksempelvis ikke kan få landingshjulene ned, overhovedet går i gang med en nødlanding. Endnu et argument for at mindske beredskabet i selve lufthavnen.