4316 besøgte Hals Museum sidste år

HALS:I anledning af 350-års jubilæet havde Hals Museum sidste år en forlænget uge med gratis entré - dette blev godt modtaget, med hele 268 gæster i de ni dage. Det totale besøgstal for 2004 er på 4.316, en hel del mindre end forrige års rekord på knap 7.000., men det kedelige sommervejr taget i betragtning tilfredsstillende. Det er i øvrigt tendensen med nedgang i besøgstallet for stort set alle museer i 2004. For det kommende år vil der af aktiviteter være markering af 60-året for Danmarks Befrielse, og dette vil resultere i en vandreudstillingen "3 byer - 3 befrielser". Desuden vil der den 13. og 14. august blive arrangeret en skansefestival. Fra kommunens side har der været sonderinger omkring at flytte museets administration samt lokalhistorisk arkiv fra Toften til "den gamle børnehave" på Østergade. En sådan flytning betyder, at administration og arkiv kommer tættere på museet, ligesom friarealet mellem børnehaven og skansen kan udnyttes til forskellige aktiviteter.