Detailhandel

432.000 kr. i overskud

En omsætning på 28,6 millioner korner og et overskud på 432.000 kr. Det var hvad brugsen i Skarpsalling kunne præstere i 2008.

Brugsen i Skarpsalling fik et overskud på 432.000 kr. i 2008. Arkivfoto

Brugsen i Skarpsalling fik et overskud på 432.000 kr. i 2008. Arkivfoto

Det berettede formand Gitte Stæhr på generalforsamlingen i brugsen. - Resultatet for 2008 viser en stigning i omsætning og overskud, hvilket er et tegn på at forretningen kører i god gænge. - Vi budgetterer med at 2009, hvad angår resultat, vil være på niveau med 2008, og ser frem til endnu et godt år for Skarp Salling Brugs, sagde Gitte Stæhr Skarp Salling Brugsforening er en selvstændig forening, som har indgået kædeaftale med Coop Danmark. Foreningens hovedaktivitet er detailhandel med dagligvarer og salg fra tankanlæg af benzin og olie. - I 2008 har vi ikke foretaget store investeringer i driften, der er brugt et mindre beløb på udskiftning af låger til frostmontrer, samt almindeligt vedligehold. Vi har i stedet konsolideret os. Der deltog 160 medlemmer i generalforsamlingen, som blev afholdt i Salling Forsamlingshus. Svenning Nygård og Gunnar Kærsgård blev genvalgt til bestyrelsen og Henrik Virenfeldt blev suppleant. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Gitte Stæhr, Ole Ritter og Birgit Holm Jensen. Salling Forsamlingshus fik overrakt en check på 6000kr., som forsamlingshuset havde søgt Brugsen om til indkøb af opvaskekurve.