44 år i skolen

Om en uge er det forbi. Den 1. november går jeg på pension efter mere end 44 år i folkeskolen, heraf de 30 år som skoleleder. Jeg begyndte i 1964 som 22-årig på Vesterkæret Skole som Aalborgs yngste lærer.

Det var en kæmpeskole med et temmelig barskt miljø, hvor der ofte blev uddelt lussinger. Jeg husker det første år som lærer som det absolut sværeste af de 44 år. Man var alene bag den lukkede dør og håbede på, at der ikke kom støj endsige larm ud fra lokalet. Der var ikke det frugtbare teamsamarbejde mellem lærerne om den enkelte klasse, som findes i nutidens folkeskole, men jeg havde bestemt hjælpsomme, ældre kolleger, som altid var parate til at støtte en ung lærer. Efter det første kampår fik jeg det, som jeg betragtede som et ridderslag, idet skoleinspektøren sagde: ”Kristoffersen, De skal have 1. real til historie”. Det var en vældig opmuntring, selvom enkelte af de ældre lærere var utilfredse. Skoleinspektøren var i øvrigt dus med socialdemokraterne og Des med de øvrige. Allerede som 24-årig blev jeg praktiklærer med praktikanter, der var ældre, end jeg selv var. Jeg opdagede hurtigt, at der ofte var en lille gruppe elever, som "stod af" i de boglige fag. Enten lod man dem gøre det og forstyrre undervisningen for de andre, eller også prøvede man på at indrette undervisningen efter deres forudsætninger. I geografitimerne havde jeg derfor ofte en elev i sløjdlokalet. Hvis emnet var Australien, kunne vedkommende lave en boomerang eller gravestok. Andre kunne lave en planche eller model, mens de øvrige elever lavede tykke arbejdsmapper. På Vesterkæret Skole sagde eleverne De til lærerne, nu er alle dus og på fornavn. Det betyder ikke, at nutidens elever har mindre respekt for lærerne end tidligere. Men nu afhænger respekten i høj grad af den enkelte lærers personlighed og dygtighed. Da jeg begyndte på Vesterkæret Skole var det eneste tekniske hjælpemiddel en spritduplikator, og jeg har gemt mange flerfarvede stencils, som jeg lavede til undervisningen, ligesom jeg har flere mapper fyldt med dispositioner til undervisningen, som jeg lavede på min gamle Erica skrivemaskine. Det sætter unægtelig den teknologiske udvikling i relief. Som en af mine første handlinger som skoleinspektør købte jeg den første kommunale skrivemaskine med sletterettetast og en smule hukommelse til min travle sekretær. Som reaktion fik vi besøg af en gruppe sekretærer fra rådhuset, der var forargede over, at vi og ikke de havde fået en sådan moderne maskine. Da vi siden købte de første, primitive computere, udtalte et byrådsmedlem, at de vist ikke havde nogen fremtid i folkeskolen. Siden har vi fået de mest moderne computere, men administrationen og papirmængden er absolut ikke blevet mindre. Som skoleinspektør har jeg fulgt den erfaring, som jeg havde med fra Vesterkæret Skole, at "Skolen skal være boglig, endda meget boglig, men ikke for alle. Derfor skal skolen indrettes efter elevernes forskellighed". Denne holdning har alle skolens parter på Bavnebakkeskolen været enige om at gennemføre i praksis, og da vi arbejdede i en kommune med en stor decentraliserings- og frihedsgrad, kunne det realiseres. Vi har derfor en erhvervsklasse, en værkstedsgruppe, moderne værksteder og faglokaler og et smedehus. Samtidig fastholder vi alle de praktisk-kreative fags timetal og tilbyder eleverne en bred vifte af valgfag. For et par år siden mødte jeg to af de elever fra Vesterkæret skole, som jeg netop havde givet en alternativ undervisning i nogle af fagene. De havde åbenbart fulgt med i mit arbejde på Bavnebakke-skolen, for de sagde samstemmende, at det, vi nu lavede på Bavnebakkeskolen, havde jeg lavet med dem for 40 år siden. Det glædede mig, at de kunne huske min undervisning, men det glædede mig endnu mere, da de fortalte, at de begge havde fået et godt liv. Så er det overordnede og langsigtede mål for vort arbejde i folkeskolen nemlig nået. Arne Sloth Kristoffersen har siden 1980 været skoleinspektør på Bavnebakkeskolen i Støvring. 1964-1980 lærer, skolevejleder og viceinspektør på skoler i Aalborg. Skribent i flere lokalhistoriske bøger. Foredragsholder, bl.a. om ”44 år i folkeskolen”, ”De praktiske fags betydning”, ”De sidste 20 % unge i uddannelse”, Østeuropa, ”Jødernes lange vandring” og ”Mennesker mellem hav og fjord”.