450 elever i dramatisk brandøvelse

Barnegråd i røg og damp, da Nordre Skole holdt uvarslet brandøvelse

HOBRO:Omkring 450 elever og lærere på Nordre Skole i Hobro fik i går et uventet og dramatisk afbræk i undervisningen. Pludselig lød brandalarmen. Mens røgen fyldte en af opgangene, måtte hele skolen evakueres. Alt sammen var en øvelse, men kun en håndfuld personer vidste på forhånd besked. Derfor virkede oplevelsen voldsom. Ikke mindst på nogle af de yngste elever, som brød ud i gråd og bagefter måtte trøstes af omsorgsfulde lærere. For andre elever var det bare spændende. Falck i Hobro rykkede ud med masser af udstyr, mandskab og sprøjter. Røgdykkere i fuld mundering stormede de røgfyldte lokaler og reddede et par drenge fra den visse død. Røgen var ikke rigtig røg, men vanddampe fra en maskine, som i hemmelighed var blevet sat i gang i kælderen i bunden af skolens centrale opgang kaldet "tårnet". Derfra spredte den effektfulde tåge sig til gangene. Drenge forsvundet Ved brandalarm skal lærerne for alt i verden bevare roen og sikre, at hele klassen kommer ud, om nødvendigt via brandtrapper og nødudgange. Klasserne skal samles i forudbestemte områder, hvor skolens ledelse kan gøre regnskab og sikre, at alle er kommet ud. Det var ikke tilfældet ved øvelsen i går, fordi "brandstifterne", beredskabschef Frede V. Mortensen og skolens sikkerhedsrepræsentant Henrik Hvirring, havde lavet en lusket aftale med to elever i 7. klasse. De havde indvilget i at forsvinde i forvirringen, og derfor kunne skolens ledelse meddele brandchefen, at der manglede to elever. Røgdykkerne styrtede ind, fandt drengen og bragte dem i sikkerhed. Madpakken reddet Viceinspektør Per Lund oplyser, at Nordre Skole mindst en gang om året gennemfører egne brandøvelser for hele tiden at holde procedurerne ved lige. Den seneste uvarslede øvelse var for otte-ni år siden. - Bortset fra at nogle af de små elever blev forskrækkede, foregik evakueringen stille og roligt. Nogle børn ville også gerne redde deres ejendele med ud. Enkelte havde hele skoletasken med, mens andre åbenbart mente, at madpakken var det vigtigste at redde, bemærker Per Lund. Sikkerhedsrepræsentanten, lærer Henrik Hvirring, er også godt tilfreds med øvelsens udfald, men har dog noteret et par situationer, som skal drøftes nærmere. - Evakueringen forløb stort set udmærket. Dog valgte en enkelt klasse at gå gennem et røgfyldt område i stedet for at flygte via nødudgangen. Men vi lærer jo af sådan en øvelse og vil bagefter evaluere, siger Henrik Hvirring. Alle elever fik i går et brev med hjem, hvor i skolen forklarede om dagens begivenhed.