Fødevarer

450 havde bøvl med kloakvand

Højere vandledningsafgift på vej

FREDERIKSHAVN:Omkring 450 husstande i Frederikshavn har været ramt af problemer med kloakker, der ikke kunne aftage vandet fra de store regnskyl i løbet af sommeren. Det viser en status fra kommunens forsyningsafdeling. Det er dog langt fra alle 450, der har været så hårdt som beboerne i Visbergsgade, som fik kældrene oversvømmet med andres toiletudskyl. Teknisk udvalgs formand Jens Hedegaard Kristensen (CD), anslår, at den hårdest ramte gruppe omfatter omkring 100 husstande. Opgørelsen er lavet på grundlag af folks egne indberetninger. De er kommet både telefonisk, på mail og brev til kommunen, nogle via Falck. En række initiativer er sat i værk for at forebygge nye oversvømmelser. Pumpekapaciteten er øget på pumpestationer ved Hedemarksgade, Flådestationen og på renseanlægget. Kloakledninger er blev tjekket med videokamera. Desuden er der truffet foranstaltninger, så kloakvand kan udledes direkte i havet gennem overfaldsbygværker ved ekstreme regnskyl i stedet for at blive presset op i kældrene. Ved at udlede spildevandet urenset gennem overfaldsbygværkerne kommer kommunen i konflikt med amtets udledningstilladelse. Amtet er orienteret om, at øget udledning via overfaldsbygværkerne indgår i kommunens midlertidige beredskab til at forebygge oversvømmelser, oplyser Jens Hedegaard. Betal selv Kommunen har sendt en standardskrivelse ud til dem, der har henvendt sig om kloakproblemer. I brevet anviser chef for forsyningsafdelingen, Jan Andersen, foranstatlninger, som borgerne selv kan iværksætte for at forebygge kloakvand i kældrene. Men det er installationer, som folk skal bekoste af egen lomme. Ingeniørfirmaet Krüger er i gang med at analysere kloakproblemet i Frederikshavn og firmaets konklusioner og anbefalinger ventes at foreligge ved årsskifttet. I brevet til de kloakvandsplagede bebuder kommunens forsyningsafdeling, at en forhøjelse af vandafledningsafgiften kan blive nødvendig for at realisere Krüger-planen.