Brovst

464.187 kroner fra Brovst til Indre Mission

Af Hans Chr. Nielsen hc.nielsen@ordjyske.dk BROVST: En testamentarisk gave fra Brovst til Indre Mission har været med til at pynte på regnskabet for 2007, der netop i disse dage er på trapperne. I Indre Missions regnskab for 2006 udgør testamentariske gaver 6,9 mio. kr. eller 19 procent af de samlede indtægter på ca. 36 mio. kr. I regnskabet for 2007 er beløbet vokset til godt 10 mio. kr., bl.a. takket være 464.187 kroner, som Indre Mission har arvet fra boet efter Anna Kristine Frandsen, Brovst. Ud over testamentariske beløb har Indre Mission også en betydelig indtægt i form af gaver og gavebreve. - Arven fra Brovst vil indgå i driften, hvor lønninger er klart den største post, oplyser Kirsten Lauridsen fra Indre Missions hovedkontor. Indre Mission har over 200 fuldtids medarbejdere og 78 fritidsansatte. På fuldtidsområdet er der 121 missionærer, konsulenter og sekretærer, 25 i administrationen og 76 i IMs virksomheder rundt i landet, bl.a. hotel, rejseselskab, boghandel, forlag, campingplads og genbrugsbutikker.