Sindal

464 færre indbyggere om 12 år

SINDAL:Et fald på 464 indbyggere i løbet af de næste 12 år, og en forskydning i alderssammensætningen er hovedkonklusionen i en ny befolkningsprognose for Sindal Kommune. Faldet skyldes især en forventning om en nedgang i børnetallet, og hvor der sidste år blev født 113 børn i kommunen, så forudsiger prognosen, at der kun vil være 84 børnefødsler i 2016. Og antallet af børn og unge under 17 år falder ifølge prognosen fra 2304 til 1790 i løbet af den 12-årige periode, som beregningerne strækker sig over. Derimod er der en forventning om at antallet af 17-25 årige vil stige en lille smule. Samtidig sker der en forskydning i de helt voksne aldersgrupper, hvor der bliver færre erhvervsaktive mellem 26 og 42 år og flere indbyggere over 60 år i 2016 end nu. Befolkningsprognosen fra KMD har også kigget i krystalkuglen for at se det fremtidige bosætningsmønster, og her går der en entydig linie igennem tallene, der viser at mens landsbyerne har en uændret størrelse, så sker der en fortsat afvandring fra landet.poch