Socialforsorg

47 bruger privat hjemmehjælp

Godt 1350 ældre benytter kommunal hjemmehjælp

HJØRRING: - 47 borgere benytter sig af muligheden for at få hjemmehjælp fra et privat firma, og tendensen er stigende, oplyser Lillian Olesen, der er leder af Hjørring Kommunes visitation til hjemmehjælp. Knap 10 pct. af nye brugere vælger privat hjemmehjælp. Men tallene kan svinge meget. Lillian Olesen oplyser, at langt den overvejende del af kommunens ældre holder fast i den kommunale hjemmehjælp. I alt 1400 modtager hjemmehjælp - både privat og offentlig. Kommunen bruger 207 såkaldte årsværk på hjemmehjælpen. Det svarer til 207 fuldtidsstillinger, men dækker over flere personer end 207, da hjemmehjælpen bruger mange deltidsansatte. Siden 1. april har det været muligt for private leverandører at tilbyde hjemmehjælp efter den såkaldte fritvalgs-ordning, som regeringen har indført. - Halvdelen af de 47 har tidligere modtaget hjemmehjælp fra kommunen, men billedet er ikke entydigt, i det nogle sidenhen er gået tilbage til kommunal hjemmehjælp, siger Lillian Olesen. Da ordningen blev indført blev den kritiseret i byrådet af Scocialdemokraterne. Gruppeformand Helmuth Zickert (S) siger i dag. - Ordningen har mindre med frit valg at gøre end med støtte til det private erhvervsliv. Det er et politisk forslag. Kommunen har brugt 300.000 kr. og masser af tid på at beregne, hvor meget en kommunal og dermed en privat hjemmehjælpstime koster. I årene fremover skal vi bruge penge på at administrere ordningen. Vi er jo tvunget til at have et beredskab i kommunen, hvis de private leverandører forsvinder, så vi sparer ingen penge på det. Tværtimod, siger Helmuth Zickert. Kommunen har udregnet en fast pris pr. hjemmehjælpstime på 257 kr. Kommunen betaler de private firmaer, der udfører hjemmehjælp for de ældre. Men kommunen er nødt til at indregne udgifterne til ledelse i hele det kommunale system, når prisen fastsættes. Den udgift slipper de private for, hvilket koster kommunen penge. Venstres gruppeformand, viceborgmester Jørgen Lind Thomsen, er godt tilfreds med, at man er kommet igang med ordningen, men han er enig med Helmuth Zickert i kritikken af beregningsgrundlaget. - Der er store forskelle kommunerne imellem på prisen for en hjemmehjælpstime. Her kunne man ønske sig en forfinet beregningsmodel , siger han. Han ser gerne, at private firmaer kommer op på 20 pct. af hjemmehjælpsydelserne. Jørgen Lind Thomsen ser det som en mulighed for mere lige konkurrence. - Hvis man når op på 20 pct., så kan de private i fremtiden blive store nok til at bære nogle ledelsesomkostniger selv, siger Jørgen Lind Thomsen. Han lægger ikke skjul på, at han gerne ser hjemmehjælpen ud i en licitation, men erkender, at der ikke er stemning for det i byrådet for tiden. Om frit valgsordningen er en succes, mener han, at det er for tidligt at sige noget om. Men han er tilfreds med at private firmaer har fået chancen for at levere hjemmehjælp. Han konstaterer samtidig med tilfredshed at mange borgere åbenbart er glade for den kommunale hjemmehjælp. - Det er jo ydelserne til borgerne, der handler om. Ikke så meget, hvordan vi fremskaffer dem, siger Jørgen Lind Thomsen.