48 studenterårgange inviteret til fest

Vesthimmerlands Gymasium fejrer 50 års jubilæum i to tempi - 12. august og 18. september

Et udpluk af sidste kuld studenter. Privatfoto: Peter Stenild)

Et udpluk af sidste kuld studenter. Privatfoto: Peter Stenild)

Gamle elever fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF kan godt sætte kryds i kalenderen. Om godt og vel otte måneder er de inviteret til stor fest i Aars i anledning af, at det i år er 50 år siden, Vesthimmerlands Gymnasium tog imod de første kuld af kommende studenter. Den officielle jubilæumsdato er 12. august. Denne dag vil 50 års-jubilæet blive festligholdt sammen med skolens nuværende elever, men det store "brag" af en jubilæumsfest må vente til 18. september. Her er alle tidligere elever og ansatte inviteret til fest, og i det hele taget er det meningen, at hele egnen skal mærke til, at gymnasiet nu har eksisteret i 50 år. På den måde ønsker gymnasiet at markere, at det uomtvisteligt har været en vigtig brik i Aars’ - og hele Vesthimmerlands udvikling - at nogle fremsynede folk i årene op til 1960 havde visioner om at få et gymnasium til egnen. Vesthimmerlands Gymnasium var ved indvielsen det første sognekommunale gymnasium i kongeriget, og selve tilblivelseshistorien er spændende læsning, som man kan finde i skolens jubilæumsskrift fra 1985. Fremsynet sogneråd Æren for at gymnasieplanerne blev til virkelighed kan i høj grad tilskrives Aars' daværende fremsynede sognerådsformand, gårdejer Holger S. Mikkelsen. Han fik i 1958 sognerådet til at nedsætte et udvalg, der skulle forhandle med undervisningsministeriet om oprettelse af et kommunalt gymnasium i Aars. Kæmner Aage Christiansen, der var sekretær for udvalget, beretter i jubilæumsskriftet fra 1985 om de første forhandlinger - og om ministeriets betænkeligheder ved at oprette et gymnasium så langt ude på landet. En af bekymringerne gik på, om "gymnasielærere overhovedet ville bryde sig om at komme så langt ud på landet". - Vi måtte derfor forklare dem, at vi var indstillede på at opføre parcelhuse, som vi kunne leje ud på meget fordelagtige vilkår til gymnasielærere, fortæller Aage Christiansen. De første lærere, der blev ansat i Aars, blev således i stillingsopslagene lokket med "enfamilieshuse til en rimelig leje". Det gjaldt bl. a. nogle huse på Præstegaardsvej, Kærvej og Sdr. Boulevard. Gymnasiet åbnede i lejede lokaler på Aars Skole 12. august 1960. Grundstenen til det nye gymnasium blev lagt 14. august 1961, og i 1963 blev det første hold studenter dimitteret. Gymnasiets udvikling Da det nye gymnasium stod færdigbygget, bar det måske præg af, at det var praktiske folk, der havde fået idéen: én lang bygning, der kunne minde om en kæmpelade. Det viste sig i midlertid hurtigt, at elevunderlaget var i orden, og gymnasiet blev et kulturelt midtpunkt på egnen. I den mellemliggende tid har Vesthimmerlands Gymnasium undergået betydelige lige forandringer. Rent arkitektonisk kom der flere "boller på suppen", da gymnasiet blev udvidet i 1983 (ved Friis & Moltke), og med tiden er der kommet en hel masse kunstværker til. Poul Gernes har slået sine folder i fællesområdet, og især Per Kirkeby har stået bag meget af udsmykningen på gymnasiet fra 1980 og til i dag. Slutstenen på dette værk blev lagt med kommunens opførelse af musikhuset ALFA i umiddelbar forbindelse med gymnasiet. Internationalt engagement Rent indholdsmæssigt har gymnasiet gennem alle årene bestræbt sig på at følge med tiden og sætte sig nye mål. Ikke mindst er skolen stærkt engageret i internationalt arbejde, og i år 2000 blev VHG således godkendt som en af landets UNESCO- skoler. Der er tre områder, man som UNESCO-skole kan arbejde med. Fra starten arbejdede VHG især med TST (et projekt om transatlantisk slavehandel), og det emne er stadig aktuelt på skolen. I 2003 blev et nyt område taget op: WHE (der er et projekt om ”verdensarvssteder”), og endelig har man de sidste par år også været med i BSP (der står for Baltic Sea Project – et projekt om Østersøen). I 2006 blev VHG endvidere udvalgt til at være en af de to danske deltagere i projekt »Interkulturel Dialog«, der foregår inden for EURO-MED-samarbejdet (en dialog mellem EU-landene og Middelhavslandene). Så globalisering er ikke et fremmedord på VHG. I 2003 blev HF-kurset i Ranum overført til Vesthimmerlands Gymnasium, og skolen tog navneforandring til Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Det betød en ny udfordring med at få de to ungdomsuddannelser, stx og hf, til at blomstre side om side, men overordnet set er det lykkedes, og man har endda de sidste par år ud- viklet et specielt hf-tilbud med film og idræt, som er blevet ret populært blandt egnens unge.