Nordjylland

48 timer i døgnet

Døgnet har 24 timer, men mange lever, som om det var dobbelt så langt. De begynder dagen klokken seks med at jogge eller løbe en tur og slutter den sent om aftenen med at checke deres mails.

Og indimellem er der arbejdet, familien, vennerne, flere mails, der skal besvares - og så selvfølgelig mobiltelefonen. Det går meget stærkt for mange. Der er status i at have travlt, siger speciallæge Jørgen Lund, der er medstifter af Stressklinikken i Skodsborg nord for København. Siden oprettelsen for seks år siden er antallet af henvendelser til klinikken fra stressramte fordoblet år for år. Men man kan selv gøre meget for ikke at havne i stressfælden, siger Jørgen Lund. Der er dog et område, hvor det kan være meget vanskeligt for den enkelte at sætte ind - nemlig arbejdet, som for mange bliver mere og mere krævende og mere og mere belastende. - Tidligere blev mange fysisk slidt op på arbejdsmarkedet, men i dag sker der en mental nedslidning. Det bør arbejdspladserne og arbejdsmarkedet gøre noget ved, mener Jørgen Lund. - Overalt i samfundet er tempoet skruet op, og mange føler sig klemt på arbejdspladsen. Der bliver lagt større og større byrder på den enkelte, og kan man ikke klare det, betragtes det i de fleste tilfælde som et personligt problem. Mange lever med et alt for stort pres i årevis uden at gøre noget ved det. De er bange for at komme i miskredit, bange for at blive fyret. Og frygten er ganske velbegrundet.