Jerslev

4H har sluttet sommerens arbejde

JERSLEV:4H har holdt afslutning på sommerens arbejder. Fem børn udstillede dyr eller skriftlige rapporter om deres opgave. Emil Christensen vandt præmie for bedste udstilling af får, og Dichte Bak Nielsen fik flidspræmie for pasning af kanin, som hun har beskrevet i en fin og udførlig bog. Børn og forældre havde en hyggelig aften, hvor der blev spist masser af hot dogs. Samme aften blev der holdt generalforsamling. Her fortalte formanden, Lene Bertram, om årets gang, hvor der blandt andet var arrangeret en tur til Fun-Park i Hirtshals. Kasserer Thea Christensen gennemgik regnskabet, der slutter med en kassebeholdning på ca. 10.000 kr.. Af bestyrelsen afgik Ida og Henning Sørensen. I stedet valgtes Knud Christensen. Til revisor valgtes Jørgen Eriksen. ruk