Aalborg

5 millioner fra Fond aktiveres

Bestyrelsen i Spar Nord Fonden har bevilget støtte til ca. 250 foreninger og forskningsaktiviteter i hele Spar Nord Banks virkeområde, som i dag omfatter en betydelig del af Danmark. 29 lokale bankråd vurderer og indstiller ansøgninger om støtte fra lokale foreninger og aktiviteter til fondens bestyrelse, medens større projekter - herunder forskningsbevillinger – indstilles af fondens direktør. Langt den overvejende del af de bevilgede 5 mio. kr. er støtte til foreninger og aktiviteter i de områder, hvor banken er repræsenteret, og netop disse økonomiske ”skulderklap” til frivillige ildsjæle indenfor sport – kultur – frivillige ungdomskorps m.m. gør en stor forskel, når mange lokale initiativer skal realiseres. I Nordjylland blev der ydet et markant støttebeløb på 1,2 mio. kr. i forbindelse med DGI-Nordjyllands etablering i Nordkraft bygningen i Aalborg. Beløbet er øremærket til etablering af en indendørs klatrevæg. Aalborg Universitet – institut for kemi, miljø og bioteknologi – fik en støtte på 200.000 kr. til anskaffelse af forskningsudstyr, og Aalborg Sygehus fik støtte på 83.400 kr. til forskningsprojekt vedrørende ”Tromboser hos børn i Danmark 1994-2006”. Endelig modtog Utzon Center Aalborg 50.000 kr. til afholdelse af internationalt symposium for arkitekter, og projektet Go Global – verdensmusik i Nordjylland – blev støttet med 50.000 kr.