Museer

5 mio. til Skagen Museum

Støtte trods sparebudget

Museumsudvidelsen i samspil med den gamle Plesnerbygning. Her set fra forpladsen. Visualisering: Arkitektfirmaet Friis og Moltke

Museumsudvidelsen i samspil med den gamle Plesnerbygning. Her set fra forpladsen. Visualisering: Arkitektfirmaet Friis og Moltke

Med et støttetilsagn fra Frederikshavn Kommune på fem mio. kr. er Skagen Museum et skridt videre mod at kunne udvide og renovere den gamle Plesnerbygning, som er blevet for trang. Ganske vist fylder de fem mio. kr. ikke meget i indsamlingsbøssen. For hele projektet er budgetteret til 70 mio. kr. Men de fonde, som ventes at bidrage til museumsudvidelsen, spørger, om der er lokal opbakning - også økonomisk. Og det er der. Fra højre til venstre i byrådssalen var der enighed om at finde penge til regionens største kulturelle fyrtårn. - Selv om ansøgningen kommer på et uheldigt tidspunkt, bemærkede Bjarne Kvist (S). Han henviste til budgettet for 2012, som betyder rundbarbering af en række poster på netop kulturområdet. Pengene til museet skal dog først findes på budgettet for 2013 og senere, Byrådets afgørelse vækker glæde hos Skagens Museums direktør, Lisette Vind Ebbesen. - Jeg er glad for at kommunen vil støtte os - det er en fantastisk opbakning, som betyder rigtig meget for projektet, udtaler museumsdirektøren. - Der har ligget en stor opgave i at få de ønskede kvadratmeter og funktioner til både at spille sammen med den eksisterende bygning, og samtidig udnytte de grundarealer, der kan stilles til rådighed, på bedste vis. Men det mener jeg er lykkedes på fineste vis og i respekt for Plesners eksisterende bygning, for byen og omgivelserne, og tilbygningen udstråler samtidig selvstændig, moderne æstetik i formsprog, placering, materialevalg og indretning.