EMNER

5 nysgerrige til Mejdahl

Hvad giver dig kvalitet i dit liv? Dét at kunne gøre nytte er for mig en kvalitet i sig selv. Jeg føler, det er en kvalitet at være bonde, fordi jeg der har haft mulighed for at gøre nytte. Og det har jeg også i det politiske liv i en vis udstrækning. Men dét at have en god familie er jo også en af de livskvaliteter, som jeg lægger utrolig stor vægt på. Vi har fire børn og fire svigerbørn, og nu har vi 12 børnebørn. Så det er jo i sig selv en stor oplevelse og en kvalitet. Kan du nævne en god oplevelse med den offentlige sektor? Nu har jeg jo været i berøring med den offentlige sektor som folkevalgt gennem 37 år. Og det er kendetegnende i den offentlige sektor i Danmark, at vi har en utrolig kompetent og loyal embedsmandsstand. Uanset det politiske styre, uanset om flertallet ændrer sig, så er embedsmændene altid loyale. Kan du nævne en dårlig oplevelse med den offentlige sektor? Jeg har ingen dårlige oplevelser med den. Det er klart, at når man er så tæt på den offentlige sektor, som jeg har været igennem årene som politiker, så ved man også, hvor man skal passe på ikke at komme i konflikt med den offentlige sektor. Der er steder i den offentlige sektor, hvor jeg måske har nemmere ved at undgå en konflikt end så mange andre. For eksempel når man bygger til huset. I de tilfælde hvor vi har haft behov for at udvide bedriften, har der aldrig været problemer, fordi jeg har taget de forholdsregler, der skulle tages forinden. Og der er måske andre, der ikke har den samme forudsætning for at være kendt med procedurerne. Hvor i den offentlige sektor ligger udfordringen for jer politikere? Der laves jo talrige reformer i disse år, hvor man forsøger at gøre ting bedre. Og det stopper jo aldrig, for ting kan altid gøres bedre. Det skal vi heller ikke være bange for. Men vi skal bare passe på, at vi ikke kommer med ændringerne så hurtigt, at folk ikke kan følge med. Og det gælder både i administrationen og borgerne i almindelighed. Lever du for at arbejde eller arbejder du for at leve? Selvfølgelig lever jeg ikke for at arbejde. Men jeg kan godt lide at arbejde, og det har da også måttet gå ud over familien en gang imellem. Det prøver jeg så at råde bod på nu.