50.000 ekstra agerhøns i naturen

Billige fugle efter eksportforbud slap op, inden bl.a. hundesporten nåede gestus over for terrænejerne

Fodbold 15. september 2002 08:00

Godt 50.000 ekstra agerhøns optræder i dansk natur ved agehønsejagtens start i morgen. De er et resultat af Skov- og Naturstyrelsens tilladelse til billigt salg fra farme, som ikke måtte eksportere på grund af fjerkræsygdommen Newcastle disease, og som ellers skulle gasse deres sunde fugle. 31. august kom bestemmelsen om, at de livstruede, men fuldkommen raske agerhøns måtte sættes ud i naturen i stedet for at blive slået ihjel. Ordningen blev sådan, at agerhønsefarmerne kunne få deres erstatning, men til gengæld ikke penge for udlevering til jægere og naturplejere. De sidstnævnte i jagtforeninger, konsortier eller hundesportsforeninger skulle dog betale 10 kr. plus moms pr. fugl (mod normalt i 35 kr.) idet disse penge var beregnet til at dække transportkasser o.l., mens resterende småpenge skulle gå til brancheforeningen. Endvidere forudsatte udsætningen, at der går en måned fra udslip til første jagt, for sådan er den almindelige regel efter udsætning af hønsefugle, hvorfor agerhøns normalt skal ud senest 15. august. Dette af hensyn til jagtpremieren på agerhøns 16. september. Danmarks Jægerforbund har således understreget, at udsætning efter den givne dispensation forudsætter udsættelse af jagtpremieren, som ellers er i morgen mandag. I alt taltes om 200.000 agerhøns, som således var til rådighed for det danske landskab, men jungletrommerne gik hurtigere end postvæsenet, og i løbet af få dage var der ikke flere agerhøns at få. Når det skønnes, at kun godt 50.000 fugle kom ud, hænger det sammen med, dels at nogle var meget hurtige til at opkøbe til den billige pris, dels at flere eksportører valgte at se tiden an. Man hørte om snarlig udsigt til eksport også fra dele af det ramte Jylland, hvor Newcastle disease var konstateret, og flere producenter valgt at tage chancen for eksporttilladelsen og dermed for den normale pris. Fandt ikke 8000 stk. I onsdags måtte opdrætternes koordinator, John Papsøe, således melde, at ikke en høne var tilbage til det omtalte udsalg. Dette betød ydermere, at en gestus fra Danmarks Jægerforbund over for landets mange udlånere af hundesportsterræn, nemlig levering af 8000 gratis høns gennem regionernes hundekoordinatorer, kun stedvis blev realiseret. Tanken var ellers, at der her var lejlighed til at honorere lodsejere, som år efter år lægger areal til både træning og prøver. Agerhønseeksportørerne formodes at have vekslende held med satsningen og det valg, den enkelte traf, men netop i torsdags kom tilladelsen til levendeeksport fra yderligere dele af Jylland, hvor fjerkræsygdommen blandt tamhøns havde forhindret den levende eksport. Fødevaredirektoratet lempede for nye områder i Århus, Ribe og Ringkøbing amter. Hvilket næppe har hindret agerhønseproducenterne i at lide tab. Fasanerne glemt Værst forekommer tabet dog at være for enkelte jyske fasanopdrættere, som blev ramt, fordi Newcastle disease brød ud hos hønseholdere i deres umiddelbare nærhed. Allerværst ramtes en fasanopdrætter som Allan Hansen, Gatten i Vesthimmerland. Han bor nærmere end de tre kilometer fra Gatten Mølle, hvis fjerkræbesætning blev aflivet, da sygdommen var konstateret. Allan Hansen brændte inde med 12.000 fasaner, som netop stod over for levering til godser, jagtforeninger eller private. Problemet skulle vise sig forstærket af, at hans situation ikke var på bordet, da den politiske vurdering af vildtfugleopdrætternes situation blev foretaget. Kun vildtfugle til eksport kom med i notatet, og Dansk Erhvervsfjerkræ er opmærksom på dette problem, ligesom man finder, at bl.a. Allan Hansen er uforskyldt ramt. Hans fasaner er derfor nu gasset, bortset fra nogle æglæggere, men problemet er herefter, at erstatningen, når den om lang tid måtte være til udbetaling, består af 50 pct. offentlige midler og 50 pct. fra Fjerkræafgiftsfonden, som en sådan fasanopdrætter aldrig har betalt til. Det vil sige, at han øjensynlig må indgå en aftale, hvorefter han slider denne manglende indbetaling til fonden af - ligesom han selv må dække en vis del af et tab på anslået en halv million kr. En fasanopdrætter har ofte haft samtlige udgifter til produktion, inden han indkasserer en krone, så hvis erstatningen skal hjælpe, er det nu. Danmarks Jægerforbund vil anbefale Dansk Erhvervsfjerkræ, at man over for sådanne, uforskyldt ramte opdrættere stiller en garanti, som hindrer dem i at gå konkurs, mens de venter på bl.a. EU's godkendelse af sagens håndtering. Formålet med erstatning var jo at sikre de pågældende opdrættes overlevelse. Godt hønseår Egnsvis vil den ekstraordinære udsætning givetvis øge jagtudbyttet i kommende sæson, og dertil kommer, at man overraskende taler om rigtig gode hønseflokke, endog på op til 20 fugle, hvor et par familier er gået sammen. Forklaringen på et øjensynligt godt år er nok de høje temperaturer, som fra begyndelsen af klækkesæsonen sikrede føde til de små kyllinger. Store regnmængder er faldet meget koncentreret med voldsomme mængder f.eks. på et døgn, men i sådanne perioder har hønerne kunnet dække kyllingerne, og bagefter har der været føde nok - i modsætning til kolde somre uden insektliv. Mange venter med hønsejagten til de første dage af oktober, da også harer og fasanhaner er med, men træningen til de tidligere aflyste, nu forestående efterårsprøver bringer mange i marken fra i morgen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...