EMNER

50.000 kr. fra amtet til Løgstør Bio

LØGSTØR:Løgstør Bio har netop fået 50.000 kr. fra Nordjyllands amts undervisnings- og kulturudvalg. De mange rare penge er kommet efter ansøgning fra biografen om tilskud. Foreningen Løgstør BIO`s venner, der ejer og driver Løgstør BIO, valgte at henvende sig til Nordjyllands Amt efter at amtet tidligere har støttet en større renovering af Løgstør BIO med 100.000 kr. Biografen blev dengang gjort komfortabel og publikumsvenlig. Der kom nye stole, nyt indgangsparti, handicaptoilet, nyt varmesystem, lyddæmpede vægge, ny gulvbelægning, forbedrede adgangsforhold for handicappede, og nye højtalere forberedt for digitallyd. Men nu lader lydteknikken noget tilbage at ønske og derfor sendte biografen en ansøgning til amtet om tilskud på 50.000 kr., da to forstærkere brændte af under en Harry Potter forestilling. Da man samtidig har måttet forny ventilationssystem og reparere tag m.v. er der tæret på de opsparede midler fra en god publikumssøgning. Den samlede investering i digitallyd er et projekt til 200.000 kr. Biografen regner med at beløbet kan finansieres med 50.000 til hver af følgende parter: Løgstør BIO`s Venner, Løgstør Kommune, Filminstituttet og Nordjyllands Amt. På nuværende tidspunkt er halvdelen af de 200.000 kr. tilvejebragt. Biografen har nemlig på forhånd selv fundet de 50.000 kr. Filminstituttet har også sagt god for at ville give 50.000 kr. - men har sat som betingelse, at Løgstør Kommune også giver 50.000 kr. før instituttets pengene kommer til udbetaling. Kommunen tager stilling til sin fjerdedel i forbindelse med andenbehandling af næste års budget. Det sker 10. oktober.