Filippinerne

50 år hos Cimbria

Direktør Erik Andersen, 67 år, Under Bakken 47, Sundby, Erslev, Thy, 50 år på virksomheden Cimbria.

Direktør Erik Andersen - stopper nu efter 50 år på virksomheden.

Direktør Erik Andersen - stopper nu efter 50 år på virksomheden.

Erik Andersen har samtidig besluttet sig for at stoppe sit virke på Cimbria og starte på et velfortjent otium. Erik Andersen startede på Cimbria i 1961 som 17-årig. Han blev uddannet klejnsmed, og efter endt læretid aftjente han sin værnepligt ved Søværnet, dels som rekrut ved Auderød, dels ved flådestationen i Frederikshavn. Herefter blev han ansat i Cimbrias montageafdeling, hvor han i en årrække arbejdede på de fleste kornanlæg i Skandinavien og Tyskland. Senere blev han udstationeret som supervisor på utallige store anlæg rundt omkring i det meste af verden bl.a. i England, Skotland, Tyskland, Grækenland og Filippinerne. I 1971 og 1972 var han ansvarlig for opførelsen af de store ristørringsanlæg Muda I og Muda II i Malaysia, hvor bl.a. 50 lokale montører var beskæftiget. Her havde han familien med, og hans to ældste døtre, Gitte og Mette, var dengang seks og to år. Tilbage i Thisted blev Erik Andersen tilknyttet salgsafdelingen og arbejdede som regional salgschef med fokus på Sydøstasien og Mellemøsten. Her fik han bl.a. etableret et nyt marked for Cimbria udstyr i Grækenland og i Saudi Arabien, ligesom han ydede en stor indsats ved overtagelsen og implementeringen af Cimbria Heid i Østrig. I 1985 blev Erik udnævnt til produktionschef, og da Cimbrias specialafdeling i 1998 blev udskilt og etableret som Cimbria Construction A/S, påtog Erik sig hvervet som direktør. I 2000 blev han tillige udnævnt som direktør i Cimbria Manufacturing A/S. Erik Andersen har i en lang årrække siddet som næstformand i koncernbestyrelsen. Gennem sin lange karriere hos Cimbria har Erik Andersen udstået utallige udfordringer og rejst de fleste steder i verden. Som en ægte thybo har han, uden de mange ord og store armbevægelser, opnået stor respekt for sit arbejde og sin loyalitet for firmaet samt til kunder, forretningsforbindelser og kolleger. Erik Andersen kan nu se frem til at nyde sit otium sammen med hustruen Birthe og deres tre børn samt svigerbørn og børnebørn. Erik Andersen markerer sit jubilæum og sin afsked med reception i Cimbrias Medarbejderhus, Spangbergsvej 9, Thisted, mandag kl. 13-16.