50 år med aktive netværk

¤Kaj Jørgensen, Orionvej 32, Frederikshavn, fylder mandag 70 år. Kaj Jørgensen er kendt over hele landet som den lune, gemytlige og frem for alt utrolig skarptseende vendelbo, som hurtigt fik tilnavnet Dafolo-Kaj. Og det er ikke uden grund. For Dafolo har været i Kaj Jørgensens univers fra han i 1961 blev ansat i virksomheden til han sagde definitivt farvel med udgangen af 2005. Det var Johannes Ellitsgaard, der i 1961 ansatte Kaj Jørgensen som daglig leder af Dansk Blanketforlag i Frederikshavn. Virksomheden blev til Dafolo. Ordet netværk var knap nok en del af det danske sprog, da Kaj Jørgensen begyndte som kommuneelev i den daværende Vrå-Em Kommune. Det var heller ikke til stede i sproget, da han tog en HD-eksamen i organisation fra Kolding Købmandsskole. Men det var der alligevel hos Kaj Jørgensen. Lysten og evnen til at skabe relationer mellem folk har i den grad været en drivkraft i hans liv - både professionelt og privat. I hans første 25 år i Dafolo voksede virksomheden med seks personer hvert år og rundede de 150. Det var i sig selv en slags netværksvirksomhed, gennemsyret af Kaj Jørgensens og bestyrelsesformand Erik Johnsens tanker om selvledelse. Dafolo bestod af en række selvstyrende grupper, blandt dem en ledelsesgruppe med fire ledere, fire medarbejdere og Kaj Jørgensen. Kommunerne var kunderne, og i 60'erne fik hver og en af dem besøg af den lune blanketmand fra Vendsyssel. Der var 1.240 kommuner inden reformen i 1970. 33 af de 275 nye kommuner havde Kaj Jørgensen som organisationskonsulent, og var han ikke ude i landet, arbejdede han med kommunale topledere på den kursusejendom, Dafolo købte i Kilden i Frederikshavn i 1971. 15 år i træk samlede Dafolo-chefen alle de nordjyske kommunaldirektører den tredje fredag i måneden til et heldagsarrangement i Kilden. Der hørte de på indlæg fra Jens Kampmann, Hans Skov Christensen, Lone Dybkjær eller en anden af Kaj Jørgensens mange kontakter. Dem kendte han fra social- og finansminister Palle Simonsens tænketank, som Kaj Jørgensen var en del af i 10 år, eller fra de 26 bestyrelser, han var medlem af. Også samarbejdet med Kommunernes Landsforening og Den Kommunale Højskole - eller et af de andre formelle eller uformelle netværk, som Kaj Jørgensen havde rodet sig ind i - gav mange kontakter. Det var dog ikke arbejde det hele. En aldrig svigtende interesse for fodbold førte til et kassererjob i FfI i en seksårig periode fra 1964-70. I 1976 stiftede Dafolo en fond, som siden har ejet virksomheden. Kaj Jørgensen blev direktør for fonden, og fra 1986 og knap 20 år frem havde han en mere tilbagetrukket rolle i forhold til den daglige ledelse. Men netværksarbejdet fortsatte ufortrødent og med fornyet styrke fra slutningen af 2005, hvor Kaj Jørgensen forlod Dafolo. Siden har han opbygget Kajs Netværk med 4x30 ledere fra Frederikshavn, Hjørring og Aalborg, der mødes ni gange om året og suger viden og inspiration ud af hinanden og af de personer, Kaj Jørgensen får til at stille op. Det kan være lektorer eller professorer fra Aalborg Universitet, hvor Kaj Jørgensen gennem 30 år har været censor på HA- og HD-studiet, på cand. Merc. og på Humanistisk Informatik. Det kan også være politikere, erhvervsledere, organisationsfolk eller bare personligheder, som Kaj Jørgensen har truffet eller arbejdet sammen med. En stor del af dem mødes til fødselsdagen, som Kaj Jørgensen fejrer på dagen kl. 13-17 i Det musiske Hus i Frederikshavn. Det bliver et ægte netværksarrangement med gode vine, indlæg ved Ernst Trillingsgaard, et fodboldinterview mellem Frits Ahlstrøm og Harald Nielsen samt levende musik. Det private netværk hjemme på Orionvej i Kilden styres af Lilly Jørgensen, som giftede sig med den unge mand fra Ugilt i 1964. Parret har to døtre og to børnebørn.