Nørresundby

50 år

Hanne Fynbo, direktionssekretær, Østerbrogade 46, 4., Nørresundby, fylder søndag 50 år.

Hanne Fynbo har været ansat i Nørresundby Bank i 29 år. Hun begyndte sin bankkarriere som bankelev i 1982, blev udnævnt til bankfuldmægtig i 1988 og prokurist i 2003. Hanne Fynbo har gennemgået sin uddannelse i flere af bankens afdelinger. Siden 1995 har hun været beskæftiget i bankens direktionssekretariat, hvor hun i 2003 blev udnævnt til leder af afdelingen. Ud over en bred bankfaglig uddannelse har Hanne bestået FinansDiplomStudiet og har suppleret sin uddannelse med HD i Afsætningsøkonomi. Hanne har tillige taget en masteruddannelse i retorik og formidling. Derudover er hun med i bankens ledergruppe. Gennem de seneste 25 år har Hanne boet i Nørresundby, og hun har altid interesseret sig for nærmiljøet. Det har betydet bestyrelsesposter i børnehave og skole samt i foreningen Skansen mod nazisme. Derudover er Hanne også en ivrig motionsløber og helårsbader, og endelig nyder hun samværet med familie og venner.