Musik

50 år

Inge Nørbjerg

Inge Nørbjerg

¤ Inge Nørbjerg Rasmussen, Østkystvejen, Sæby, fylder lørdag 50 år. Inge Nørbjerg er født i lærerboligen ved Volstrup Skole, hvor hun også havde sin barndom. Skolegangen blev afsluttet med realeksamen og derefter studentereksamen fra Frederikshavn Gymnasium. Herefter gik turen til USA, hvor hun tog et år på High School. Tilbage i Danmark begyndte hun at læse engelsk på Aalborg Universitet. Et sommerferiejob som hjemmehjælper med udsigt til fast løn fik Inge Nørbjerg til at gå i gang med en uddannelse som social- og sundhedsassistent. Desværre måtte hun stoppe på grund af dårligt knæ og fik i stedet job som underviser på AMU. Senere fik hun vikarjob på Stensnæsskolen, samtidig med at hun tog merituddannelsen. Vikarjobbet blev herefter skiftet ud med en fast stilling som lærer på skolen - en gerning som hun virkelig brænder for. Inge Nørbjerg er i den grad en ildsjæl. Hun er både i jobbet og fritiden igangsætter og primusmotor for adskillige projekter. Hun spænder vidt lige fra selv at dyrke sport til at være træner og formand for idrætsforeningen og badmintonafdelingen. Hun har ydet en stor indsats for Syvsten Idrætsforening, hvor hun bl.a. har været halinspektør og aktiv i forbindelse med mange fester bl.a. med Bamses Venner. Musik har altid haft hendes store interesse. I en voksen alder gik hun på musikskole og lærte her at spille på saxofon. Det førte til en plads i Musikkorps Sæby, hvor hun også er endt som foreningens formand. Trods det travle liv og de mange interesser er det også lykkedes for Inge Nørbjerg at finde kæresten Jan, som hun blev gift med i 1988, og de har sammen sønnen Kristian. De følger begge Kristian med stor interesse, både hans uddannelse og fritid, og derfor var det også naturligt for dem at melde sig under fanerne hos Natteravnene for også her at støtte en god sag. Da Jan også snart fylder 50 år, har parret valgt at fejre 100-års fødselsdag lørdag med åbent hus i Syvstenhallen.